Liefde, vasten en gebed

“Door het hand over hand toenemen van de zonde zal de liefde van de meesten verkoelen” (Mat. 24, 12). Dit is de titel van de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd. De paus waarschuwt voor het uitdoven van “de liefde die het middelpunt is van heel het evangelie” en hoopt dat we in de paasnacht opnieuw beleven dat het licht de duisternis verdrijft.

Een signaal dat de liefde in de wereld dreigt uit te doven is het “geweld dat zich richt tegen hen die als bedreiging van onze ‘zekerheden’ worden gezien: het kind dat nog niet geboren is, de zieke oudere, de gast die op doortocht is, de vreemdeling, maar ook de naaste die niet beantwoordt aan onze verwachtingen.” Maar ook de schepping is een stille getuige van deze verkilling van de liefde als de mens er onvoldoende zorg voor heeft. En de paus wijst op de liefde die verkoelt in onze gemeenschappen, waardoor het missionair elan vermindert.

In de Veertigdagentijd helpen het gebed, de aalmoes en het vasten om “naar de Heer terug te keren met heel ons hart en heel ons leven.” De paus nodigt vooral de leden van de Kerk uit om ijverig, gesteund door aalmoes, vasten en gebed, de weg van de Veertigdagentijd op te gaan: “Als de liefde in zoveel harten soms lijkt uit te doven, dan dooft zij niet uit in Gods hart! Hij geeft ons steeds nieuwe gelegenheden om opnieuw te kunnen beginnen met lief hebben.”

Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor de Vastentijd 2018