500 jaar kerk, eeuw dominee

Hieronder een bericht  van de predikanten Karin van den Broeke, Gerrit van Dijk, Leon van den Broeke en Sophie Bloemert 

Hier begon het voor Karin van den Broeke

,,Op een vroege zondagmorgen in februari 1987 lag station Kruiningen nog in de mist. Het was mijn eerste kennismaking met dorp en hervormde gemeente, begin van een bijzondere periode. Op de zonnige 31e  mei werd ik immers in het ambt van predikant bevestigd. In Kruiningen heb ik geleerd wat het is om dominee te zijn. Om daarna verder te kunnen reizen naar het volgende station, Leiden.

En toen werd Kruiningen voor Karin van den Broeke haar eerste station als predikant. Ook zij leerde daar het vak. In 1997 werd zij opgevolgd door Gerrit van Dijk. Voor hem was Kruiningen eveneens de eerste gemeente. En u kent Leon van den Broeke, die in de zomer van 1966 werd geboren in Kruiningen: dus ook voor hem het eerste station, maar dan anders. Hij leerde orgel spelen – en werd dominee.

De Johanneskerk. De toren staat niet aan de westkant maar aan de zuidzijde. Dat is heel ongebruikelijk, maar heeft te maken met de bouwgeschiedenis

Na het begin op Zuid-Beveland ging onze reis in de kerk verder. Tegenwoordig kruisen onze wegen elkaar regelmatig in het regionale en landelijke kerkenwerk. Dat vinden we alle vier leuk en bij elke ontmoeting komt ”station Kruiningen” wel even ter sprake. We zijn dankbaar voor onze ervaringen.

Dit jaar zijn we samen 100 jaar predikant en het lijkt ons een leuk en zinvol idee om deze mijlpaal met gemeenteleden van Kruiningen van toen en nu te markeren.
Na overleg met de kerkenraad is hiervoor de datum van vrijdag 6 oktober 2017 gekozen.

Consistorie in Kruiningen

Graag willen we in gesprek met elkaar en met u een avond doorbrengen, deels in de Johanneskerk, deels in Rond-inn. Daarbij zullen we natuurlijk herinneringen ophalen – mede in het kader van 500 jaar Reformatie – en ons wagen aan een blik op de toekomst van de Protestantse Kerk in het algemeen en de gemeente Kruiningen in het bijzonder.
We beginnen om 19.30 uur met een korte viering.
Reserveert u deze avond alvast? We verheugen ons op het weerzien!

Met hartelijke groeten, mede namens de collega’s Karin van den Broeke, Gerrit van Dijk en Leon van den Broeke,  Sophie Bloemert”