Eben Haezerkerk Nieuwland

Kerk Nieuwland relevant?

Door Wim Staat
‘Dorpskerk is relevant’, zo staat er boven een ander verhaal op deze website. De aanleiding daarvoor was het promotieonderzoek van Jacobine Gelderloos naar de wijze waarop kerken kunnen bijdragen aan de leefbaarheid in een dorp.
Wel dat kan op velerlei manieren. In mijn woonplaats Nieuw- en Sint Joosland hadden we al bijna vijftien jaar een dorpsfeest. De kerk speelde daar altijd op in door de hele dag als inloop te fungeren. Sommigen beperkten dat tot toiletbezoek, maar heel veel anderen kwamen de drempel over. Om te praten bijvoorbeeld, waarbij allerlei persoonlijke besognes voorbijkwamen tot echte levensproblemen aan toe. ’s Middags steevast een samenzang van christelijke liederen, afgesloten met het Zeeuws Volkslied. Meestal met medewerking van een koor.
Dit jaar zou het feest niet doorgaan. Reden:  het bestuur  van de organiserende stichting hadden dringend behoefte aan vers bloed. Even leek het erop dat zich voldoende nieuwe mensen aandienden zodat het feest toch door zou gaan. Tot afgelopen donderdag 9 augustus. Een mailbericht: feest wordt afgelast, maar er komt wel een grote ringrijderij.
Wat nu te doen? We hadden al een samenzang voorbereid.  Dit jaar zonder koor omdat de voorbereidingstijd te kort was.  Maar wel een samenzang met inhoud, want centraal zouden liederen staan van  Jacqueline van der Waals, die 150 jaar geleden werd geboren.
Eerst maar even mailen met onze vaste waarde organist Tim Bouwsma. Zijn antwoord luidde als volgt:   ,,Hoi Wim. Een goede kans om de kerk als constante factor in een wispelturige samenleving te positioneren. Laten we de (jaarlijkse) lofzang gaande houden.”
Kijk dat is een antwoord waar je wat mee kunt.  Dat zelfde gold voor de reactie van onze kosters Jaap en Wilma de Ridder, die zich jaarlijks uitsloven door mensen van koffie te voorzien, met hen te praten en na afloop de kerk weer op orde te brengen. Zij willen ook dit jaar hun beste beentje voorzetten.
Intussen is een persbericht uitgezonden en is er een poster gemaakt. Zo speelt de kerk een eigen rol bij het bevorderen van de leefbaarheid. Hoe relevant dat is kun je moeilijk meten. Zeker is wel dat er altijd mensen over de drempel komen die je anders zelden of nooit ziet.
Dus proberen we ook dit jaar, dorpsfeest of niet, met diverse activiteiten op zaterdag 18 augustus kerk te zijn voor het hele dorp.
Hartelijk welkom. De koffie staat klaar.

Hieronder de poster: