‘Beroepingstijd als bezinningstijd’

COLIJNSPLAAT – ,,Maak van beroepingstijd bezinningstijd.” Dat is het advies dat de nieuwe predikant voor het beroepingswerk binnen de PKN, ds Klaas Dijkstra, geeft aan gemeenten eer ze overgaan tot het beroepen van een predikant.

Ds Klaas Dijkstra

,,Denk goed na over het eigen profiel van de gemeente”, zo zei hij maandag 14 januari in Colijnsplaat.  Daar waren afgevaardigden uit negen protestantse gemeenten uit de Classis Delta bijeen om zich te laten bijpraten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van beroepingswerk binnen de Protestantse kerk in Nederland. Ds Dijkstra adviseert en begeleidt gemeenten om tot een passende, harmonieuze overeenkomst te komen als zij een predikant willen beroepen.

De aanwezigen vertegenwoordigden de Hervormde Gemeente Zierikzee, de Hervormde Gemeente Oud-Vossemeer, de samenwerkende Gereformeerde Kerken van Stellendam en Ouddorp, de Protestantse Gemeente Vrouwenpolder, de Gereformeerde Kerk Puttershoek – Maasdam, de Protestantse Gemeente Philippine – Sas van Gent – Sluiskil, de Gereformeerde Kerk Melissant en de Protestantse Gemeente Brielle.

Tijdens deze avond kregen zij veel informatie over de veranderingen rond het beroepingswerk. Daarbij kwamen onder meer aan de orde de rol van de consulent, de vrijheid van een gemeente om een consulent te kiezen, de financiële kant van het beroepen en het doel van de landelijke kerk om zoveel mogelijk predikanten fulltime aan het werk te helpen.

Gerrit Oosterwijk van het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken ging uitgebreid in op de noodzakelijke solvabiliteitsverklaring. Ds Dijkstra en mevrouw Nelleke Drop, beiden van het landelijke Mobiliteits Bureau van de PKN, bespraken de vele mogelijkheden van beroepen en dienstverbanden. Tijdens de bijeenkomst kwamen veel informatie en adviezen langs over dit moeilijke onderdeel van kerk-zijn.

Bij de afsluiting wees classis-predikant Arie van der Maas op de vele mogelijkheden van samenwerken tussen gemeenten bij het beroepen van een predikant. ,,Binnen een krimpende kerk is beroepen niet makkelijker geworden”, zo zei hij. Van der Maas gaf aan graag beschikbaar te zijn voor adviezen.