‘Aannemer-dominee’ Kees Oorschot (87) overleden

Ds C. Oorschot.

ROTTERDAM – Ds C. Oorschot van de Hersteld Hervormde Kerk is zaterdag 17 april 2021 op 87-jarige leeftijd in Rotterdam overleden. De predikant was zeer bekend op de Zuid-Hollandse eilanden, waar hij verschillende gemeenten diende. Ook in Yerseke waar hij 3 jaar stond, liet hij een diepe indruk achter.

Cornelis (Kees) Oorschot had een bewogen levensloop. Hij werd geboren op 25 augustus 1933 in Rotterdam en groeide op in een oud gereformeerd gezin, waarvan de vader niet-kerks was. Het ‘Woord had geen betekenis’ voor hem, zoals hij later zou zeggen. Toen hij 17 was, overleed zijn vader. Hij gaf zich over aan het uitgaansleven, trouwde met een buitenkerkelijk meisje, zei de kerk vaarwel en vond in de kroeg zijn nieuwe ontmoetingsplaats.

Zijn aannemersbedrijf raakt begin jaren zestig in het slop. Van pure ellende ging hij toen naar een kerkdienst in Rotterdam, waar ‘hij werd stilgezet’ door de preek. Hij zei de drank vaarwel en besloot te gaan studeren voor dominee. Zonder HBS-opleiding werd hij in 1969 toegelaten tot de vooropleiding  aan het hervormd opleidingscentrum Nieuw Ruimzicht in Doorn. Twee jaar later, toen hij 38 was, begon hij met de zaterdagopleiding theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Daarnaast had hij zijn groeiende aannemersbedrijf in Nieuwerkerk aan den IJssel, waardoor hij 80 uur per week in touw was.

In 1976 raakte hij overwerkt, werk en studie werden samen teveel. Daarom betaalden zijn compagnons zijn laatste anderhalf jaar studie, zodat hij die kon afmaken, zonder te hoeven werken in de aannemerij.

Zijn eerste gemeente werd in 1977 de hervormde gemeente van Stellendam en hoewel hij eigenlijk niet naar de Veluwe wilde, verbond hij zich in 1982 aan de hervormde gemeente van Lunteren. Dordrecht volgde in 1986, waar in die tijd de kleine oud gereformeerde gemeente opging in de hervormde kerk.

PKN

Hoewel ds Oorschot zich niet kon vereenzelvigen met de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), bleef hij aanvankelijk vasthouden aan de Hervormde kerk, de ‘kerk van de reformatie’. Tijdens zijn Dordtse periode (1986-1991) had hij zitting in het moderamen van de centrale kerkenraad. Hij zette zich af tegen het Samen Op Weg-streven en tegen het overgaan naar de PKN, die hij ‘een valse kerk’ noemde. Hij stapte dus over naar de Hersteld Hervormde Kerk, maar kreeg later begrip voor collega’s die een andere kerkelijke keuze maakten.

Na Dordrecht volgde Wageningen in 1991, een studentenstad, waaraan hij met veel plezier terugdacht. Opnieuw raakte hij overwerkt, want in Dordrecht had hij roofbouw gepleegd op zijn lichaam. Daarom ging hij op 3 september 1995 min of meer gedwongen met vervroegd emeritaat. In 1999 verbond hij zich voor drie jaar aan de Hervormde gemeente Yerseke, zijn kleinste gemeente. In 2002 verhuisde hij met zijn vrouw naar Tholen, waar hij (toen 69), een kwarteeuw ambtelijke bediening vierde.

Ds Oorschot richtte zich na zijn periode in Yerseke op pastoraal werk in verschillende gemeenten, waarvoor hij ruim 60.000 km per jaar maakte. Zo werd hij geestelijk verzorger in Slot Gameren en De Vliedberg in Ouddorp, en bediende hij de HHG in Huizen (2010), de HHG in Stellendam en de HHG in Nieuwe-Tonge.

Ter gelegenheid van zijn afscheid in 2010 van Zorgcentrum De Vliedberg in Ouddorp, waar hij negen jaar het pastoraat verzorgde, kwam zijn ‘Bijbels dagboek voor bejaarden’ uit: ‘Bidden – Hartslag van geestelijk leven’. Daarnaast verscheen van zijn hand ‘Een toevlucht in het lijden’, een persoonlijk verslag.

Ds Oorschot wordt vrijdag 23 april in Stellendam begraven. De rouwdienst in de Bethelkerk begint om 13.00 uur.