Acute noodopvang in kerken?

Een sporthal ingericht voor acute noodopvang.

GOES – Welke kerk kan en wil haar kerkgebouw en/of koffiezaaltje beschikbaar stellen (en eventueel aanpassen) voor acute noodopvang in deze coronatijd, als dat nodig is in geval van calamiteiten?

Tijdens een overleg  op 6 april 2021 van de gemeentelijke officieren van dienst Bevolkingszorg kwam deze vraag naar voren toen het onderwerp werd aangesneden van een eventuele evacuatie bij calamiteiten en opvang van slachtoffers en betrokkenen. Te denken valt hierbij aan een grote brand met veel rookontwikkeling, zoals vorig jaar in het Limburgse Herkenbosch, of een meervoudig auto-ongeluk, zoals enkele jaren terug gebeurde op de A58 in Zeeland.

Doorgaans zijn er voldoende opvanglocaties te organiseren maar nu in coronatijd is dat een stuk moeilijker. Bij de hulpverlening en evacuatie worden draaiboeken gebruikt. Momenteel moet echter ook rekening worden gehouden met de bekende coronamaatregelen. Zo krijgen mensen die in quarantaine zijn, speciale aandacht. Vanwege de risico’s op besmetting dient er beheerst en kordaat te worden gehandeld om onrust en angst het hoofd te bieden. Omgezet naar de praktijk betekent dit dat de hulpverlening en opvang op zo’n moment naar meerdere en verschillende opvanglocaties zoekt.

Zorgen

De GVC (Geestelijke Verzorging bij Calamiteiten), die als gast was aangeschoven bij het overleg, verwoordde de huidige zorgen van de geloofsgemeenschappen. Verschillende kerken stellen hun gebouw inmiddels (doordeweeks) beschikbaar voor onder meer onderwijs en zorg. Met de vraag om acute beschikbaarheid komt er een zorg bij in deze moeilijke tijd. Zo heeft een kerk nu te maken met afstand houden, desinfectie, mondkapjes, routes in het gebouw, eventuele registratie en het oplossen van de problemen met het pastoraal contact. Als er bijvoorbeeld brand uitbreekt of een ongeluk gebeurt, zijn er ineens nieuwe opgaven: hoe is de BHV (BedrijfsHulpVerlening) geregeld en is die BHV wel coronaproef? Daarnaast zijn er vragen wie wat doet, of er een draaiboek is, wie 112 alarmeert, hoe de EHBO en de ontruiming zijn georganiseerd en wie de nazorg op zich neemt.

Barmhartige Samaritaan

Ondanks al deze problemen en regels doet de GVC toch een beroep op de kerkgemeenschappen, om hulpvaardig en gastvrij te zijn zoals de barmhartige Samaritaan, zodat er positief wordt gereageerd als Bevolkingszorg belt met de vraag om acute noodopvang van slachtoffers en betrokkenen. In deze coronatijd zijn in geval van calamiteiten alle grote ruimten hard nodig, ook als alle sporthallen en buurthuizen al voor opvang zijn aangewezen.

De GVC verzoekt de kerkgenootschappen de vraag om acute noodopvang aan de orde te stellen en advies in te winnen bij brandweer, GGD en gemeente. U kunt de GVC laten weten of uw kerk medewerking verleent als er behoefte is aan acute noodopvang via meeusen@xs4all.nl.