Adieu regenboogdominee

Ds Piter Goodijk

RENESSE – ,,Ik kan met veel vreugde en zegen terugkijken op mijn veelkleurige werk op Schouwen voor een inclusieve samenleving. Ik zeg u Adieu.’’ Ds Piter Goodijk van de Protestantse gemeente Schouwen aan Zee neemt komende zondag, 20 december 2020, afscheid van zijn gemeente. Na 24 jaar aan Renesse-Noordwelle (deel van het verband Schouwen aan Zee) te zijn verbonden geweest, gaat hij nu met emeritaat.

Dorpsdominee

,,Ruim 24 jaar ben ik met hart en ziel dorpsdominee geweest van Renesse en Noordwelle in Schouwen aan Zee. Naast mijn gewone werk als predikant (voorganger in vieringen, leraar in vorming en toerusting, gemeentepastoraat, beleidswerk kerkenraad, scribent kerkelijke media), was ik actief in de ontwikkeling van de dorpskerk. Ik deed, samen met mijn pastoraal team, dorpspastoraat bij lief en leed. 13 jaar lang ontwikkelden we Bijbelse musicals in de context van het dorp. Vanaf 2000 ontwikkelen we recreatiepastoraat vanuit de open zomerkerk rond de weekmarkt in de Ring van Renesse. Ook voor kunstenaars en exposanten uit het dorp, voor de Duitse gasten en voor de vele pelgrims op weg naar Santiago, die de Jacobuskerk van Renesse bezoeken en soms overnachten in de pastorie’’, zegt hij over zijn werk in Renesse-Noordwelle.

Studie

Piter Goodijk werd op 20 augustus 1954 geboren in het Friese Sexbierum. Na het Christelijk Gymnasium in Leeuwarden studeerde hij theologie en predikantschap aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Tijdens zijn studie woonde hij een half jaar in Israël, in de kibbutz Sjaar Ha Amakim. Ook deed hij in die periode de lerarenopleiding aan het Pedagogisch Didactisch Instituut. In de zomer van 1979 maakte hij een studiereis naar Sri Lanka, waar hij contextuele theologie studeerde. Van 1980 tot 1981 was hij godsdienstdocent in Soest, daarna volgde zijn aanstelling tot diaconaal consulent in de stad Utrecht. In 1988 verbond hij zich als missionair predikant voor pastoraal opbouwwerk aan de Geuzenwijk van Utrecht. In 1996 nam hij het beroep aan naar Renesse-Noordwelle. Hij maakte in 2001 een pelgrimage naar Santiago de Compostella.

Actief

Regenboogdominee Piter Goodijk.

De predikant was provinciaal actief als mentor van beginnende predikanten, als visitator, als (moderamen) lid van de voormalige classis Zierikzee, als lid van de RCO voor het Opzicht en als voorzitter van de Werkgemeenschap van predikanten. Vanaf 2014 hield hij zich met zijn pioniersteam veel bezig met de ontwikkeling van de monastieke pioniersplek Kloosterwelle in de Corneliuskerk van Noordwelle.

Ds Goodijk was ruim 20 jaar leerkracht godsdienst aan de openbare dorpsschool. Daarnaast schreef hij als dorpsdominee een wekelijkse column in de ‘Wereldregio’. Zijn dorpsgemeente was mondiaal betrokken bij het zendingswerk in Tamale in Ghana met intercultureel Bijbellezen: bij de Markusgemeinde in Krefeld via de ‘Urlaubpfarrer’ in de zomer en bij de Palestijnse vredesheuvel ‘Tent of Nations’ in Bethlehem, sinds het bezoek met de kerkenraad in 2008.

De predikant zegt te hopen op een inspirerende opvolg(st)er, een f.t. dorpspredikant voor de samengevoegde kernen Renesse/Noordwelle en Scharendijke.

Klik hier voor Kloosterwelle.