Het symposium wordt gehouden in het oude stadhuis van Middelburg

Afscheid ds Smit in teken van Bijbels ABC

 

MIDDELBURG – Ter gelegenheid van het afscheid van ds Gert Jan Smit organiseert het Universiteitspastoraat van de Protestantse Gemeente Middelburg in samenwerking met de Miskotte

Het symposium wordt gehouden in het oude stadhuis van Middelburg

Het symposium wordt gehouden in het oude stadhuis van Middelburg

Stichting en University College Roosevelt een klein symposium rondom het Bijbels ABC van K.H. Miskotte.  Het symposium wordt gehouden op   vrijdag 23 september 2016 van 14.00-17.00 uur (ontvangst vanaf 13.30 uur. Locatie:  Middelburg, Oude Stadhuis, Markt 1. Om de kosten te dekken wordt een bijdrage van € 15,- per deelnemer gevraagd. Na afloop van het symposium is er  een afscheidsreceptie voor ds Smit

Deelname staat open voor alle belangstellenden. Voor predikanten en kerkelijk werkers geldt dat het symposium wordt erkend in het kader van het aanbod binnen de permanente educatie. Bij deelname (incl. reflectieverslag en zelfstudie) wordt 0,75 studiepunt toegekend.

Theoloog K.H. Miskotte ging uitbundig om met de taal. Hij overschreed de grenzen van het gewone taalgebruik om ruimte te kunnen maken voor het lieve leven van dag tot dag.  Dat leven dreigt immers te bezwijken onder de druk van grote woorden en politieke beloftes. Om daar wat tegen te doen is voortdurende oefening nodig.  Hij haalde met zijn pen die grote woorden strijdvaardig onderuit en werkte tegelijk aan een nieuw, zachtmoedig zinsverband. Hij oefende dat in de omgang met Bijbelse verhalen. Die spelde hij als een kind dat net het ABC heeft geleerd en ontdekt wat je allemaal met taal kan doen. Dat kind heeft de toekomst.

Programma:

 • Welkomstwoord Bert van den Brink, Dean UCR
 • Opening door dagvoorzitter Maarten den Dulk
 • Willem van der Meiden – Bijbels ABC – Blokletters in bezet gebied
 • Muzikaal intermezzo (Roosettes)
 • Dieuwke Parlevliet – Bijbels ABC in verzen
 • Gert Jan Smit – Amok in mijn boekenkast
 • Pauze
 • Rinse Reeling Brouwer – Oerwoorden in de vroege 21eeeuw – naar een nieuw Bijbels ABC
 • Muzikaal intermezzo (Roosettes)
 • Dieuwke Parlevliet –Bijbels ABC in verzen
 • Julie Benschop-Plokker – Taaldaden
 • Afscheidswoorden voor Ds Gert Jan Smit door Rein van der Kluit, voorzitter Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Middelburg

Speciaal voor het symposium verschijnt een nieuwe uitgave van Miskottes Bijbels ABC. Het boek is verkrijgbaar tijdens het symposium, maar kan ook tevoren worden besteld. De prijs van Bijbels ABC bedraagt:  € 20,-

Ds. G. J. Jan Smit (12 februari 1951) werd 15 september 1985  tot predikant bevestigd. Hij verbond zich toen aan de Nederlandse Hervormde gemeente van Chaam. Smit werd 28 augustus 1994 verbonden aan de Protestantse gemeente van Middelburg (Nieuwe Kerkgemeente). Sinds 23 maart 2015 werkte hij in Middelburg aan een bijzondere opdracht, namelijk een verkenning te doen naar de mogelijkheid van een structurele opzet van het studentenpastoraat in Middelburg en Vlissingen.