Afscheid Sophie Bloemert

Afscheid van Sophie Bloemert als Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen in het Zuiden.

door Elizabeth de Haan-Roelse*

Met handdruk van dominee Piet de Graaf, voorzitter van de Classis Delta

BREDA- Op zondagmiddag 2 september 2018 is met een kerkdienst in de Grote Kerk van Breda een einde gekomen aan de periode dat ds. Bloemert in het Zuiden – Zeeland, Noord Brabant en Limburg- werkzaam was als RACV. Zij vervulde deze functie vanaf 2011. Het is vanwege de grote reorganisatie van de classicale structuur dat zij met dit werk moet stoppen. Ds. Bloemert zal haar werk voor de Kerk (PKN) voort gaan zetten als interim-predikant voor gemeenten in Zuid Nederland.

Gasten bij het afscheid

De kerk was gevuld met gasten uit binnen en buitenland. Uiteraard  vele vertegenwoordigers van de voormalige classicale vergaderingen en brede moderamina voor wie zij adviseur was, maar ook vertegenwoordigers van bisdommen en Duitse kerken. Dat was terug te zien in hen die meewerkten in de kerkdienst. Daaronder ook Bisschop de Korte van ‘s Hertogenbosch , Bisschop Hein van de Evangelische Kirche Kurhessen-Waldeck en ds. de Wandeler van de Waalse Gemeenten. Bij elkaar bestond de “stoet” die binnentrad uit zeker tien personen -allen ambtsdrager in hun kerk- die hun rol vervulden.

Sopjie BloemertIn de preek blikte ds. Bloemert uiteraard ook terug op haar werk in de afgelopen zeven jaren. Een leuk moment voor de preek was toen zij met haar kleinkinderen haar rugzak met overtollig geworden spullen uitpakte, geleende zaken terug gaf, papieren verscheurde. Na de preek leidde Ds. Piet de Graaf uit Zierikzee de korte rite van de “losmaking” volgens de orde uit het Dienstboek, waarmee de taak van de Bloemert als RACV een officieel einde nam. Na de zegen werden nog enkele toespraken gehouden, waarin de grote waardering voor het werk en de wijze waarop zij daaraan gestalte gaf in binnen en buitenland, werd uitgesproken.

*Elizabeth de Haan-Roelse is v.m. scriba CRO-Zeeland