Alle lof voor scheidend vrijwilliger Sam Hansma

GOES – Het classicale college voor behandeling beheerszaken heeft woensdag 15 januari 2020 tijdens een speciale bijeenkomst in de Vredeskerk in Goes afscheid genomen van vrijwilliger Sam Hansma uit Yerseke.

Leen Moerland, voorzitter van de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer, speldt Sam Hansma de Draaginsigne in zilver op.

Sam Hansma werkte jarenlang binnen de kerkvoogdij van de Hervormde gemeente in Yerseke, aleer hij ruim 25 jaar geleden als deskundig vrijwilliger begon met het beoordelen van begrotingen en jaarrekeningen ten bate van het regionale kerkelijke toezicht. Vanaf de kerkvereniging in 2004 was dat het RCBB Zeeland. Vanaf 2009 was hij tevens lid van het RCBB, dat, door de vorming van de Classis Delta, in 2018 overging in CCBB Delta.

In de achterliggende tien jaar heeft Hansma zich zeer verdienstelijk gemaakt, niet alleen door het beoordelen en adviseren ten aanzien van de financiële situaties van veel verschillende kerkelijke gemeenten, hij was ook degene die de coördinatie op zich nam van de beoordelingen. Daarmee vormde hij een belangrijke schakel tussen RCBB/CBB en Dienstenorganisatie, een rol die, gelet op de vele reorganisaties en ontwikkelingen in het werk, niet altijd eenvoudig was.

Het echtpaar Hansma met bloemen en de bij de draaginsigne behorende oorkonde.

Tijdens de bijeenkomst in de Vredeskerk spraken velen dank en waardering uit voor het werk van Sam Hansma, onder wie de voorzitter van het CCBB, Foort Groenleer, namens de Dienstenorganisatie door adviseur Kerkbeheer, Gerrit Oosterwijk, en namens classis en kerk door Delta-classispredikant ds Arie van der Maas. Uit hun woorden bleek hoe Sam Hansma een voorbeeld van een vrijwilliger is, die achter de schermen veel en belangrijk werk heeft verzet.  Leen Moerland, voorzitter van de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer, reikte hem het Draaginsigne in zilver uit van de Protestantse Kerk.