Als de gemeente klein en kwetsbaar wordt … praat erover!

WEMELDINGE – Het Breed Moderamen van de classis Delta heeft vrijdag 8 april ingestemd met de notitie ‘Als de gemeente klein en kwetsbaar wordt…’ . De handreiking kan een hulpmiddel zijn bij de gesprekken over krimp van gemeenten. De notitie werd geschreven door de voorzitter van de Classicale Vergadering, ds Marjo Wisse, classispredikant ds Arie van der Maas en Foort Groenleer, voorzitter van het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB).

In de notitie wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden die er zijn om ook wanneer een gemeente te kwetsbaar wordt, toch verder te kunnen.

De kwetsbaarheid van de gemeente kan op vele manieren worden ervaren. Gemeenten kunnen van buitenaf en van binnenuit problemen en zorgen hebben. Er kunnen zorgen zijn om groei van de gemeente en er kunnen zorgen zijn door krimp. In de notitie wordt vanuit de classis Delta gekeken naar de zorgen die ontstaan door de krimp die aan de Protestantse Kerk in Nederland niet voorbijgaat.

In onze classis zijn er gemeenten die door krimp in ledental, middelen en/of menskracht te kwetsbaar worden. Want ook al is kwetsbaarheid een eigenschap van de christelijke gemeente, de last kan ook te zwaar worden. Dan zijn de middelen niet langer toereikend om te voorzien in de voortgang van het werk. Of er wordt te veel van mensen gevraagd op bestuurlijk gebied. In dat geval is het zaak om de lasten te delen.

Meedenken

Vanuit de classis denken de classispredikant, het breed moderamen van de Classicale Vergadering (BMCV) en het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) graag mee met gemeenten die in de problemen (dreigen te) komen. ,,Algemene oplossingen bestaan niet. Het zoeken naar een weg die bij uw gemeente past, is maatwerk’’, aldus de inleiding van deze notitie.

Ook als een gemeente geen problemen ervaart is het goed de mogelijkheden te weten die de kerkorde biedt. Daar kunnen voordelen uit gehaald worden. BMCV, CCBB en classispredikant doen de dringende oproep om in elk geval niet te lang te wachten als zich problemen (dreigen) voor te doen. Sommige kleine gemeenten kunnen zich prima zelfstandig redden, maar toch kan het ook beginnen te wringen. De eerste stap is dan om overleg te zoeken, vanuit de classis wordt graag meegedacht. De classis kan ook waar nodig doorverwijzen. ,,Het is en blijft maatwerk om voor uw gemeente een passende oplossing te zoeken. Daar zijn wij graag voor beschikbaar. Samen kunnen we verder komen’’, aldus de notitie.

Onderwerpen

In de handreiking, die overigens is bestemd voor álle gemeenten, worden drie hoofdrichtingen onderscheiden en nader uitgewerkt:

1 de gemeente kan zelfstandig verder
2 de gemeente kan zelfstandig verder, maar moet wel gaan samenwerken
3 de gemeente kan niet meer zelfstandig verder.

Daarnaast bevat de notitie verschillende bijlagen uit ordinanties en generale regelingen, met verwijzingen.

DOWNLOAD HIER DE COMPLETE NOTITIE