Als de sirenes loeien

GOES – Ineens loeien er overal sirenes in de omgeving en u vraagt zich af wat er aan de hand is. De telefoon gaat over en u neemt op. Het is de heer G. van der Pol, HTO Bevolkingszorg die een onrustbarende boodschap heeft. ,,Er is een calamiteit in het winkelcentrum van de stad. Er is direct opgeschaald naar GRIP 3. Uw kerkgebouw ligt in de veilige zone. Ik wil uw dringend vragen het kerkgebouw direct open te stellen voor de opvang van betrokkenen en slachtoffers U krijgt assistentie van onze medewerkers Bz die onderweg zijn. Met hen regelt u verder de inrichting van de locatie voor de PSHOR.’’ (Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen)

Deze situatie kan zich zomaar onverwacht voordoen. Het is begrijpelijk dat u zich afvraagt waarom ‘uw kerkgebouw’ wordt uitgekozen voor opvang. En ook: wat is daarvoor nodig en wat moet er worden gedaan.

In geval van een grotere calamiteit komen er veel hulpdiensten in actie. Naast politie, brandweer en ambulance komt ook de Sectie Bevolkingszorg in actie. Samen met Sectie Geneeskundige zorg regelt en verzorgt zij de doorgaans tweedelijnszorg. Veel hiervan gebeurt achter de schermen. Er wordt gebruik gemaakt van draaiboeken en crisisplannen met veel afkortingen. Deze liggen klaar op het gemeentehuis. Als ze worden ingezet wordt een aantal ambtenaren opeens commandant, teamleider of LPO. Voor de uitvoering van de draaiboeken worden ter plaatse professionals ingezet.

Het gaat met name om ’voorlichting en communicatie‘, ‘opvang en verzorging‘, ‘evacuatie‘ en ‘informatie over slachtoffers en schade‘ , ‘nazorg en herdenking‘.

Veel bedrijven zoals Omroep Zeeland, ANWB en vervoersbedrijven verlenen desgevraagd hun hulp. Daarnaast wordt ook vaak een beroep gedaan op vrijwilligers en burgers.

Beroep op kerk

Zo kan er ook een beroep worden gedaan op de plaatselijke kerkgemeenschappen. Dat roept veel vragen op. Kan het kerkgebouw/de gemeenschapszaal voor opvang worden gebruikt? Zijn er vrijwilligers beschikbaar en bereid? Kan er koffie, thee en/of catering geregeld worden? Zijn er voldoende stoelen, tafels, toiletten? Kunnen de coronamaatregelen worden nageleefd? Voldoet het gebouw aan de minimale veiligheidseisen (denk daarbij aan de eisen BHV- Bedrijfsveiligheid en Bedrijfshulpverlening)? Is er elektriciteit en wifi? Kunnen er mogelijk veldbedden worden geplaatst? Zijn er aparte ruimten of hoeken voor Het Rode Kruis en een arts beschikbaar? Een ruimte voor commandant of teamleider?

De pastores van de GVC (Geestelijke Verzorging bij Calamiteiten) – een taskforce van de Raad van Kerken Zeeland – zijn getraind voor situaties als deze en oproepbaar bij calamiteiten in de regio. In een situatie als hierboven is geschetst kunt ook u uw bijdrage leveren.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie, mail dan naar Jan Meeusen, voorzitter GVC: meeusen@xs4all.nl

Jan Meeusen was onlangs te gast bij twee cursusmiddagen van de Veiligheidsregio Zeeland voor ambtenaren van de burgerlijke overheid.