Ambtsdrager kan door cursus groeien in zijn taak

door Margreeth Ernens

VLISSINGEN/UTRECHT – Iedere kerkelijke gemeente heeft ze: vrijwilligers. Ze zijn vaak als ambtsdrager en/of taakdrager actief op vele terreinen. Daarnaast zijn er betaalde krachten werkzaam (predikanten, kerkelijk werkers, kosters, kerkmusici et cetera). Het werk van deze vrijwilligers en professionals strekt zich uit van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Maar hoe voer je je taak goed uit als beginnend ambtsdrager zonder ervaring? Val je in het diepe?

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland zijn tienduizenden mensen actief. De Dienstenorganisatie is er om deze vrijwilligers en professionals te ondersteunen in hun werk en te helpen groeien in hun taak. Daarvoor is een aantal cursussen en trainingen ontwikkeld, dat kan helpen om taken beter uit te voeren. Er waren altijd al trainingen en cursussen, maar het aanbod is nu volledig vernieuwd, mede door de ervaringen in coronatijd, waarin geëxperimenteerd kon worden met online trainingen. De focus van de cursussen zoals die nu door de Dienstenorganisatie worden aangeboden, ligt op taak, opdracht, roeping, verantwoordelijkheid. Wat zijn je kwaliteiten, wat is je opdracht in de praktijk. Ook ambtsdragers die al enige tijd geleden zijn begonnen aan hun taak, kunnen veel uit een cursus halen.

Weten wat je taak is

Weten wat je taak inhoudt, vaardigheden oefenen, het maakt je vrijwilligerswerk leuker en je leert waar je verantwoordelijkheden liggen, en waar niet. ,,We noemen dit leren over de kerk’’, zegt Ester Reinders, teamleiding begeleiding en training in de dienstenorganisatie in, in een artikel in Woord & Weg (november 2021). ,,Je groeit in je taak of ambt, als je weet waar je van bent, waar je voor staat.’’

Er zijn trainingen en cursussen voor (beginnende) ambtsdragers en vrijwilligers die online worden gegeven (individueel met de focus op de taak). Daarnaast zijn er trainingen voor gemeenten en kerkplekken, die ter plaatse worden gegeven. (focus ligt hier op een bepaald thema binnen de gemeente). Als derde zijn er de opleidingen voor predikanten en kerkelijk werkers als onderdeel van hun nascholing. In de cursussen en trainingen is ruimte voor vragen en uitwisseling.

Cursus diaken: winst

Janet Bac, adviseur dienstverlening voor onder meer de classis Delta, werkte mee aan de ontwikkeling van de cursus voor diaken. In deze online cursus van drie avonden wordt gefocust op de taak van de ambtsdrager. ,,Ten eerste is de winst van zo’n online cursus dat je die thuis kunt volgen. Er zijn maximaal 12 deelnemers (vanuit het hele land), en die worden zo nu en dan opgesplitst in kleine groepen. Dat geeft soms verbindingen die je vooraf niet kunt sturen.’’ Zo worden vaak contactgegevens uitgewisseld. Het leidde vorige jaar tot bijvoorbeeld een uitwisselingsproject van jongeren. ,,Het kan dus verder gaan dan de training op zich.’’

Deze diakencursus is begin dit jaar gestart en wordt elke maand aangeboden, keuze genoeg dus om een datum te prikken. ,,En die cursus zit ook elke maand vol’’, zegt Janet. ,,De grootste winst is dat je er door een training beter achter komt wat er werkt voor jou.’’ Er zijn wisselende trainers, zodat van meer ervaring gebruik kan worden gemaakt. De kosten zijn 60 euro per cursus.

Aanbod

Dit zijn de cursussen en trainingen die door de Dienstenorganisatie worden gegeven:

Diaken, Jeugdambtsdrager, Kerkmusicus, Kerkrentmeester, Ouderling, Scriba, Vertrouwenspersoon, Voorzitter kerkenraad, Beheerder begraafplaatsen.

Voor groepen zijn er trainingen Beroepingswerk, Diaconaat, Leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden, Pastoraal gesprek.

Daarnaast zijn er cursussen en trainingen voor predikanten en kerkelijk werkers als onderdeel van hun nascholing. (Klik hier)