Ambtsjubileum met een gouden randje voor ds Huub Smeets

door Margreeth Ernens

KAMPERLAND/TERNEUZEN –Tijdens een feestelijke dienst in De Ark heeft de Protestantse gemeente Kamperland zondag 9 januari 2022 stilgestaan bij het veertigjarig ambtsjubileum van ds Huub Smeets uit Spui. Hij ging op eigen verzoek in deze dienst voor en dat was geen toeval: ds Smeets werd als kandidaat op 10 januari 1982 in de Hervormde gemeente van Kamperland in het ambt bevestigd. Zijn intrede deed hij toen overigens in de gereformeerde kerk, op een steenworp afstand.

Als jonge hervormde predikant maakte ds Smeets het Samen op Weg-proces mee van de beide kerkelijke gemeenten. Zijn vrouw Els werd in die tijd ook meteen ingeschakeld in de gemeente als presidente van de vrouwenvereniging.

Getuigen van het Licht

Ds Smeets bekijkt de kaars die hij van de gemeente in Kamperland tijdens zijn jubileumdienst kreeg overhandigd,

Ds Smeets werd zondag na zijn preek tot zijn verrassing toegesproken door Kees Noordhoek, de ouderling van dienst en voorzitter van de kerkrentmeesters. Die memoreerde onder meer dat toen de predikant in de pastorie van Kamperland kwam wonen, hij kon uitkijken op beide kerken. Ook de bijzondere startweekenden in een tent bracht Noordhoek in herinnering. Het opnemen van een elpee met het koor Zingend Getuigen was een hoogtepunt. Dat koor werd opgericht omdat er toentertijd geen koor naar Kamperland kon komen en men het dus maar zelf ging doen, met eigen begeleiding. Het werd in maart 1982 opgericht vanuit de gezamenlijke jeugdraad van de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente. Noordhoek overhandigde ds Smeets een speciale kaars, waarop staat geschreven: Getuigen van het Licht, met de datums erop.

De tweede spreker was Corrie Goudswaard, die een oude foto van veertig jaar terug liet zien. Daarop staat ds Smeets met de catechisatiegroep van veertien jonge mensen. Corrie Goudswaard was in die tijd de gereformeerde jeugdouderling en werkte veel samen met ds Smeets. Met deze eerste belijdenisgroep zijn ze indertijd een weekend naar Hedenesse geweest.

Hoogtepunten

De periode in Kamperland was bijzonder, want in die tijd kreeg het echtpaar Smeets kinderen en ontvielen hun beider vaders hen. Ds Smeets zei in zijn dankwoord dat hij zich toen ‘groen als gras voelde, ik moest het vak nog leren.’ Die tijd kende hoogtepunten, spanningen en ook wel diepe dalen, maar hij voelde zich ‘opgeraapt’ door anderen, zoals mensen in de kerkenraad. ,,Ik was compleet verrast dat men in Kamperland op 9 januari zoveel aandacht aan mijn ambtsjubileum schonk. Ik had wel om een preekbeurt daar gevraagd, maar had hier niet op gerekend’’, zegt hij een dag later.

Ds Huub Smeets tijdens zijn jubileumdienst in Kamperland.

De muziekgroep Rainbow luisterde de dienst op met verschillende liederen.

Johannes Hubertus Smeets werd op 2 juli 1954 geboren in Bloemendaal en studeerde in Leiden. De predikant stond in Kamperland van 1982 tot 1987. Vervolgens diende hij achtereenvolgens de Hervormde gemeente Amersfoort, de Hervormde gemeente Emmeloord (1996) en de Hervormde gemeente Terneuzen (2001).

Kerkelijke functies

In de loop der jaren vervulde de predikant een indrukwekkend aantal functies binnen de kerk. Zo was hij lid van het Breed Moderamen van de classis Goes, zes jaar Synodelid (,,met als bijzonder moment de fusie’’), hij was vertegenwoordiger van de classis IJzendijke en hij was ruim tien jaar voorzitter van het College van Visitatie. Na de herindeling werd dit een betaalde functie, maar aangezien hij fulltime predikant wilde zijn, droeg hij het stokje op 17 maart 2019 over aan ds Corine van Eck uit Wolphaartsdijk. ,,Maar ook in Flevoland was ik lid van het moderamen van de classis en waren er hoogte- en dieptepunten.’’

Jongeren

Net als in Kamperland hield hij zich in Terneuzen ook veel bezig met jongeren. ,,Ja, dat vind ik echt een hoogtepunt. Ik genoot erg van de jongerenkring. Die kwam op vrijdagavond bijeen in de pastorie. Ook na 1 februari hou ik de ‘buitenkring’ aan. Dat gaat om jonge mensen van 18 tot 30 die naar elders zijn verhuisd. Dat is erg mooi om met hen te werken.’’

Echtgenote Els

Vol trots vertelt hij dat zijn vrouw Els altijd even hard heeft meegewerkt in zijn verschillende standplaatsen. ,,In Amersfoort hadden ze pastoraat rondom de maaltijden. Dat werd later Kerk en Keuken, geleid door Els. Dat heeft ze hier ook weer opgezet. We deden ook veel aan huis. Soms zat de vrouwenvereniging beneden en ik boven met de kerkenraad. Dan waren er wel veertig mensen in huis.’’

In Terneuzen maakte hij ook mee dat op 31 december 2009 de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk opgingen in de Protestantse gemeente Terneuzen. Ds Smeets werd predikant van de wijkgemeente De Ontmoeting. De beide gemeenten gingen kerken in de Goede Herderkerk, de Opstandingskerk werd verkocht en wat later gesloopt. ,,De inkrimpingen en al die reorganisaties maakten het werk levendig en boeiend.’’ De afgelopen veertig jaar ziet de predikant als heel veelzijdig. ,,Over het algemeen gesproken kijk ik met veel plezier terug.’’

Emeritaat

Op 1 november 2020 werd het echtpaar Smeets tijdens zijn emeritaatsdienst in Terneuzen door verschillende mensen toegesproken.

Op 1 november 2020 ging ds Smeets met emeritaat, maar dat is eigenlijk in alle stilte voorbij gegaan in verband met de coronamaatregelen. Tijdens zijn emeritaatsdienst was er ruim aandacht van gemeenteleden die hem toespraken via opgenomen korte filmpjes. ,,Er is toen met wat er kon heel veel moeite gedaan.’’

De afgelopen 15 maanden verrichtte hij voor 10 uur per week hulpdiensten in Terneuzen. Per 1 februari stopt hij definitief. Hij maakt nog net mee dat de Goede Herderkerk een grondige verbouwing ondergaat. De gemeente is tijdelijk uitgeweken naar de Grote Kerk in de Noordstraat, vroeger het bedehuis van de Hervormden in Terneuzen. ,,Ik heb pas op 30 januari weer een preekbeurt in de gemeente Terneuzen. Dat wordt op mijn verzoek een ZWO-dienst (Zending- Werelddiaconaat-Ontwikkelingssamenwerking) , want ik ben al jaren lid van de plaatselijke commissie. Helaas zal deze afscheidsdienst ook zonder kerkgangers zijn in verband met de coronamaatregelen, dat is heel jammer.’’ Als een van de hoogtepunten in zijn loopbaan ziet hij ook de uitwisseling met Zuid-Afrika. ,,Dat was een uitwisselingsprogramma van collega’s, waar ik blijvende vrienden aan heb overgehouden in Eersterivier Suid en Stellenbosch. Tijdens mijn afscheidsdienst zal er dan ook zeker een lied in het Afrikaans klinken.’’

Bezig blijven

Ds Smeets zal niet achter de geraniums verdwijnen, want hij heeft een volkstuintje gehuurd, is vrijwilliger bij Scalda en overweegt ‘taalmaatje’ te worden. Daarnaast zal hij blijven preken. ,,Het is allemaal totaal anders, samen met mijn vrouw blijf ik ook werken in de kringloopwinkel van de kerk.’’ Hij blijft wonen op Spui. ,,Een van onze dochters werkt in Terneuzen, dat is lekker dichtbij. De anderen – en daarmee ook onze kleinkinderen – zijn uitgevlogen naar elders, maar ja, dat is niet anders.’’

Nu Kamperland vacant is, zal ds Smeets wel vaker in deze gemeente voorgaan, zo beloofde hij zondag.