1. Gegevens gemeente
  Naam: Protestantse gemeente te Kleverskerke
  Adres: Dorpstraat 25, 4341 NB Kleverskerke
 1. RSIN nummers:
  Kerkrentmeesters: 821759498
  Diaconie: 824137322
 1. Contactgegevens:
  Scriba: E.M. Janse, Banjaard 24, 4341 LL Arnemuiden. Telefoon: 0118-602574.
  E-mail: jansemal@zeelandnet.nl

  Rekeningnummers:
  NL27 RABO 0303822775 ten name van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Kleverskerke
  NL74 RABO 0303802529 ten name van de Diaconie van de Protestantse gemeente te Kleverskerke
 1. Bestuurssamenstelling
  Een predikant die voor 14% wordt gedetacheerd door de Protestantse gemeente Oost-Souburg
  3 ouderlingen
  2 kerkrentmeesters
  3 diakenen
 1. Beleidsplan
  Het beleidsplan is op te vragen bij onze scriba.
 1. Beloningsbeleid
  Niet van toepassing.
 1. Doelstelling
  De kern van ons gemeente-zijn zien we in het geloof in de bevrijdende God van Israël en van Jezus Christus, als de zoon van dit volk en van deze God, en de Heilige Geest die ons leidt en draagt in het leven van alledag.
  Voor het werkelijk functioneren van de gemeente zal er structuur moeten zijn in de kerk. Die structuur is nodig om de gemeente te sturen, de weg te wijzen, te onderwijzen en te activeren. In onze kerk zijn daar ambtsdragers met specifieke verantwoordelijkheden voor aangesteld. Maar in een levende kerk is het ambt meer dan een bestuurlijke functie in de kerkenraad. Ambtsdragers dienen de gemeente eveneens door vanuit hun ‘ambtelijke’ verantwoordelijkheden op te treden als manager van het kerkelijk gebeuren.
  In een vitale gemeente krijgt het kerkenwerk pas echt handen en voeten door de gestructureerde inzet van mensen: in werkgroepen, commissies of individueel.
 1. Verslag van uitgevoerde activiteiten
  Overzicht activiteiten CvK Kleverskerke 2017
  Overzicht activiteiten diaconie Kleverskerke 2017
 2. Financiële verantwoording
  Anbi Kleverskerke CvK 2018
  Anbi Kleverskerke ANBI diaconie 2018

Δ Terug naar het ANBI-overzicht