Arie van der Maas wordt eerste classispredikant

Arie van der Maas wordt eerste classispredikant

THOLEN – Dominee Arie van der Maas uit Wemeldinge wordt met ingang van 1 september 2018 classispredikant van de classis Delta. Een classis is een bovenplaatselijke vergadering met afgevaardigden vanuit lokale gemeenten. 74 classes zijn opgegaan in 11 nieuwe en elk van deze regio’s krijgt een volledig vrijgestelde predikant om geestelijk leiding te geven aan het kerk-zijn in het gebied. Classispredikant is een nieuwe functie binnen de Protestantse Kerk.

Dominee Arie van der Maas

Dominee Arie van der Maas

De bestuurlijke reorganisatie en de nieuwe functie van classispredikant hangen samen met de doelstellingen van het poces Kerk2025 waarmee de Protestantse Kerk deze jaren intensief bezig is. Het gaat er daarbij onder meer om onnodige bestuurlijke balast kwijt te raken om zo nog beter toe te komen aan het hart van het kerk-zijn: geloven, hopen en liefhebben, vanuit het evangelie van Jezus Christus.

Ds. Arie van der Maas (1965) is geboren en getogen in Oosterland op Schouwen-Duiveland en studeerde theologie aan de Universiteit van Utrecht. Hij is gehuwd en heeft vier kinderen. Momenteel is hij predikant van de Protestanse gemeente Driewegen – Ellewoutsdijk – Ovezande en van de Protestantse gemeente te Hoek, beide voor 50% van zijn werktijd. Van der Maas werkte eerder buiten de kerk als projectmanager bij NV Economische Impuls Zeeland en was daarvoor predikant te Wemeldinge en Kattendijke en ook al in Hoek. Hij spande zich de afgelopen jaren bijzonder in voor samenwerking tussen kleine gemeenten in de Zak van Zuid – Beveland en voor de bijzondere uitdagingen waar de Protestantse gemeente van Hoek voor stond, in het bijzonder door de kerkbrand op nieuwjaarsdag 2015.

Een classispredikant krijgt vooral als taak om gemeenten, predikanten en kerkelijk werkers in het gebied te ondersteunen bij hun roeping. Hij of zij zal dit doen door vanuit een ‘herderlijke opdracht’ periodiek bezoeken te brengen aan kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers en daarbij aandacht te vragen voor het hart van het kerk-zijn. Tevens is hij een centrale persoon op het moment dat zich belemmeringen voordoen in het functioneren van kerkenraden en predikanten of bij andere lastige vraagstukken in gemeenten. De classispredikant is ook aangewezen om, samen met andere leden van het breed moderamen, aanspreekpunt en ‘gezicht van de kerk in de regio’ te zijn.

De classis Delta omvat de provincie Zeeland en de Zuid-Hollandse Eilanden. Daarin functioneren 160 kerkelijke gemeenten, waaraan 130 predikanten en kerkelijk werkers zijn verbonden. De classicale vergadering van Classis Delta kwam op donderdag 17 mei voor het eerst in nieuwe samenstelling bijeen in Tholen. Tijdens de bijeenkomst werd niet alleen een classispredikant gekozen maar ook een breed moderamen (dagelijks bestuur). Tot preses (voorzitter) werd gekozen ds. Piet de Graaf uit Zierikzee en als scriba (secretaris) ouderling Piet van den Boogaart uit Oud – Beijerland. Verdere leden van het breed moderamen zijn ouderling Adrie Stolk uit Middelharnis, ouderling Joke Steeneveld – de Meer uit Schoondijke, diaken Ko Kloet uit Goes en ds. Jacobine Scholte – de Jong uit Middelburg.