Arnemuiden beleeft blijde dag

door Wim Staat

Kinderkoor Jubilate

ARNEMUIDEN – Hervormd Arnemuiden beleefde zaterdag 19 januari  2019 een blijde dag met de officiële ingebruikneming van de tweede kerkzaal en het geheel vernieuwde zalencomplex.

Toen ik daar dinsdag 8 januari, 11 dagen eerder dus,  langs ging om te kijken  hoe ver de werkzaamheden waren gevorderd, stonden de diverse ruimten nog vol met spullen die nog moesten worden ingeruimd. Ook moesten er toen nog

Vernieuwde Rehoboth-zaal

allerlei afrondende werk-
zaamheden worden verricht. Hugo van de Ketterij (voorzitter van het college van kerkrentmeesters) en de toen aanwezige vrijwilligers verzekerden mij toen dat het toch allemaal op tijd voor elkaar zou komen.
Die woordvoerders hebben woord gehouden. Dat bleek al bij het betreden van de kerkzaal die zich vulde met belangstellenden. Daar draaide een videoverslag van de werkzaamheden van de afgelopen tijd. Onder het scherm trad het eigen Kinderkoor  Jubilate op dat uit volle borst prachtige liedjes zong.

Dominee Maarten Klaassen verrichtte de openingshandeling

De nieuwe kerkzaal is gebouwd om de toeloop aan bezoekers van de zondagse diensten op te kunnen vangen. Met behulp van de beamerinstallatie kunnen mensen die daar plaats nemen op de eerste dag van de week volgen wat er gebeurt in de oude kerk, die dateert uit 1857/8. In die zaal brandden zaterdag de kroonluchters en werd met verve op het orgel gespeeld.
Het was een komen en gaan in het jeugdhonk in de benedenruimte en de zalen op de begane grond. Alles ziet er spic en span uit. Ook de consistorie, waar de galerij nu weer is te bewonderen van predikanten die  sinds 1575 het Woord bedienden in

Onder de dominees was één pastoor!

Arnemuiden. De eerste van wie een prent beschikbaar is was Jacobus van Miggrode die hier in 1608 intrede deed en in 1625 vertrok naar Middelburg. Hij was pastoor van Veere maar ging tijdens de Reformatie over naar de Gereformeerde Kerk. Deze dominee was de opa van Johannes van Miggrode die in 1652 intrede deed in de kerk van Nieuw- en Sint Joosland, waartoe ik behoor. Dat schept een band.

 

Klik hier voor verhaal Hervormd Arnemuiden lost ruimtegebrek op

Klik hier voor orgelopname