Bart van Noord keert terug naar Delta

GOES –Bart van Noord neemt vrijdag 20 december 2019 met een bijeenkomst in Utrecht afscheid als Coördinator Ondersteuning Gemeenten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Hij wordt voor 70 procent kerkelijk werker/ouderenpastor bij de Protestantse Gemeente in zijn woonplaats Goes en voert daarnaast een gemeenteadviespraktijk.

Bart van Noord

Bart liet zich de afgelopen 37 jaren met zijn werk binnen de kerk kennen als een aimabel mens, als organisator en verbinder: kwalificaties die elkaar overlappen en aanvullen. Hij liet voor hij in Heerjansdam en Utrecht aan de slag ging veel sporen na binnen de provincie Zeeland en de rest van het huidige werkgebied van de classis Delta, waarnaar hij nu terugkeert.

Zeeland
Bart volgde aan Sociale Academie De Horst in Driebergen de Hbo-opleiding opbouwwerk en studeerde theologie en pastoraat aan de Nederlandse Bijbelschool in Utrecht. In 1982 ging hij aan de slag als gemeente pastoraal werk in Nieuwdorp, gecombineerd met missionair werk in regio. Van 1989-1998 was Bart in Zeeland voor de Gereformeerde Kerken actief als gemeenteopbouwer en toerustingswerker. Van 1999-2007 was hij manager van de dienstenorganisatie Zeeland. Die was toen gehuisvest in De Vuurvogel aan het Stationspark in Goes. Vanaf 2006 was Bart in die functie ook werkzaam voor Noord-Brabant/Limburg.

Heerjansdam
In 2007 volgde de benoeming tot locatiehoofd van het aan de Dorpsstraat in Heerjansdam gevestigde steunpunt zuidwest van de Protestantse Kerk. Die functie betekende verantwoordelijkheid voor beleid, personeels- – en financiële zaken. Vanaf deze locatie was Bart ook nauw betrokken met het begeleiden van kleine gemeenten en samenwerkingsvraagstukken.

Utrecht
In 2011 ging Van Noord in Utrecht aan de slag als teamleider gemeenteadvies. Die baan behelsde het leiden, begeleiden en adviseren van kerkgemeenten en vrijwilligers in het westen en zuiden van het land. Binnen het programma Kerk in Ontwikkeling was hij verantwoordelijk voor de steunpunten zuidwest en midden en de dienstverlening van 3 teams van gemeenteadviseurs. Bovendien was hij toen actief als adviseur regionale ambtelijke vergaderingen en met de thema’s gemeenteontwikkeling, samenwerking gemeenten en grote steden.
Vanaf 2016 was Bart Coördinator Ondersteuning Gemeente. Zelf omschrijft hij het belang van die taak zo: ,, Kerkelijke gemeenten staan centraal. Een paar duizend plekken waar het geloof wordt gevierd en gedeeld, handen uit de mouwen voor de leefbaarheid in de omgeving, dichtbij en ver weg. De Protestantse Kerk is zó kerk. Om dat inspirerend te blijven doen is er een brede behoefte aan vernieuwing, eenvoud, betrokkenheid. Ondersteuning Gemeenten helpt hier bij. De naam waar maken kan dus maar op één manier: ondersteunen van wat gemeenten van de Protestantse Kerk echt aan het hart gaat.”

Delta
Tijdens zijn lange loopbaan trad Bart ook vele malen op als gespreksleider of voorzitter van bovenplaatselijke vergaderingen en conferenties. Zelf heb ik hem enkele malen dit soort dingen zien doen in de regio Zeeland. Onder meer tijdens de goed verlopen inspiratiedag van de classis Delta op 24 november 2018. Die werd gehouden in Goes, de stad waarop Bart zich vanaf nu vooral zal richten.

 

Wim Staat, lid webredactie Geloven in de Delta