Warme Deltadag krijgt vervolg

De bezoekers stromen binnen. Ruim op tijd om zich voor de start te goed te doen aan broodjes, koffie en thee

door Wim Staat
GOES – De classis delta belegt ook volgend jaar een ontmoetingsdag voor wie maar wil komen. De aanwezigen op de eerste bijeenkomst op zaterdag 24 november beantwoordden die aankondiging van classispredikant Arie van der Maas met applaus. Bijna 150 mensen uit alle uithoeken van de classis waren aanwezig op wat was aangekondigd als de eerste Zeeuwse inspiratiedag onder het motto: ‘Kerk, laat je zien!’

Bezoekers Walter en Ina Bliek uit Barendrecht. Ook zij hebben contact met de Urdu-gemeente in Rotterdam

Dagvoorzitter Bart van Noord (coördinator ondersteuning gemeenten bij de PKN  – Protestantse Kerk in Nederland) legde uit hoe deze ontmoeting tot stand was gekomen. Het was een initiatief van de mensen achter Zeeland helpt Pakistan en de Dorpskerkenbeweging van de PKN. Gezien de grote opkomst en het feit dat er ook mensen aanwezig waren van de Zuid-Hollandse Eilanden is er alles voor om dit evenement achteraf

De zaal loopt vol voor de openingsbijeenkomst

alsnog om te dopen tot classis- of Deltadag.
De kerk is een wereldkerk. Dat werd op deze dag duidelijk door de aanwezigheid van ds. Humphrey Sarfaraz Peters. Hij is bisschop van het diocees Pesjawar in het noordwesten van Pakistan. Deze kerk is een fusiegemeenschap van Anglicanen, Lutheranen, Methodisten en Schotse Presbyterianen. De protestanten maken nog geen twee procent uit van de bevolking van het islamitische land en vormen een bedreigde minderheid.

Behalve de bisschop waren  er leden van de bij de PKN aangesloten Urdu-gemeente (Urdu is de officiële taal van Pakistan). Twintig  Zeeuwen bezochten op 25 februari 2018 een speciale dienst van deze gemeente. Het initiatief kwam van de toenmalige classicale zwo-commissie. De

De opening was een volledig Pakistaanse aangelegenheid

uitnodiging was rondgestuurd naar alle 57 gemeenten in Zeeland die projecten in Pakistan steunen. Klik hier voor meer informatie over het project Zeeland helpt Pakistan. Overigens hebben ook Protestantse gemeenten in Zuid-Holland, bij voorbeeld die in Barendrecht, contacten met de Urdu-gemeente in Rotterdam.
Het bezoek van de Pakistanen in Goes was zaterdag een reactie op de acties van de Zeeuwse kerken.
Bisschop Humphrey Sarfaraz Peters en leden van de Urdu-gemeente Rotterdam verzorgden in Goes het openingsgebed. Dat werd gevolgd door het zingen van Psalm 24 als intochtslied, Psalm 42 (verlangen naar God) en Psalm 121 (God bewaart zijn volk).
Het thema van de laatste Psalm kwam ook terug in het gesprek dat gemeentepredikant Karin van den Broeke uit Wissenkerke (zij was vijf jaar preses van de PKN-synode en  nu onder andere voorzitter van het Nederlands Bijbelgenootschap en lid van het dagelijks bestuur van de Wereldraad van Kerken) voerde met de bisschop. De regio waar hij werkt rond de stad Peshawar en omgeving, vormt de bakermat van de moslimfundamentalistische beweging Al Qaida. De in 2011 omgebrachte terrorist Osama bin Laden woonde hier vlak in de buurt. De bisschop vertelde hoe zijn kerk zegenrijk werk doet en dat de centjes die vanuit onze classis worden gedoneerd, heel goed terecht komen. Wantrouwen en haat worden hier beantwoord met goed doen aan de medemens.

Workshop kerk en school

Het thema ‘goed doen’ kwam tijdens de workshops terug. Daarvan waren er diverse opgezet rond de vraag hoe dorpskerken kunnen functioneren in onze samenleving. Daarbij ging het vaak over wat classisdominee Arie van der Maas samenvatte in de vraag: Hoe ben ik tot zegen van het hele dorp?
De sfeer tijdens de ontmoetingsdag was in tegenspraak met  de stereotypen van een  kerk die knock-out in de touwen ligt en alleen nog bezig is met de vraag wie als laatste de kerkdeur dicht zal doen.
Bij de workshops ‘Sporen van God in het dorp’ en ‘samenwerken met scholen’ was het opvallend  dat vele christenen zich inzetten om de Bijbelse boodschap vorm te geven. Op allerlei mogelijke manieren wordt dat in de praktijk gebracht. Aanwezigen konden hun voordeel doen met de wederzijdse ideeën die hier werden uiteengezet.

Workshop ‘sporen van God in het dorp’

En zo beantwoordde deze ontmoeting volledig aan de aankondiging: een inspiratiedag. Of zoals dominee Van der Maas aan het slot opmerkte: ,,een samenkomen van mensen die geraakt zijn door de boodschap van Jezus Christus. Toen de kerk ontstond waren de gemeenten klein, net als nu vaak het geval is. Maar de christenen van het eerste uur hadden netwerken van mensen die geraakt waren door Jezus’ boodschap. Ze bevroegen elkaar over de betekenis ervan in het persoonlijk leven en de praktische toepassing in hun leefomgeving.”
Dat zoveel mensen zich hierover bogen in een aanstekelijke sfeer smaakt naar meer.

Vrijdag 23 november sprak Omroep Zeeland in het programma ‘Zeeland wordt wakker’ met ds Arie van der Maas over de vraag hoe een kleine kerkgemeenschap met steeds minder leden toch relevant kan blijven.