Kerk Aagtekerke kansel

Ben je al gebeld voor 2025?

WEMELDINGE – Allerlei onderwerpen passeren de vergadertafel van het breed moderamen. Soms volgens de agenda, soms bij de koffie… In januari werden zo weer eens wat gedachten gewisseld over het steeds vroeger vastleggen van preekbeurten van gastvoorgangers.

Kerk Aagtekerke kansel

Kansel Hervormde kerk Aagtekerke. Wie gaat er voor in de dienst?

Op 2 januari klimmen veel preekvoorzieners in telefoon of schrijven e-mailtjes om het rooster van – nee niet het net begonnen jaar maar – het daaropvolgende jaar, proberen vol te plannen. En jawel… voorbeelden kwamen voorbij dat er ook wel kerkenraden en voorgangers zijn die al in oktober/november afspraken maken voor het kalenderjaar dat dan nog meer dan 15 maanden weg is.. Vertrouwen op de woorden ‘De Heere zal voorzien…’ geldt blijkbaar toch in mindere mate voor het invullen van dienstenroosters.

,,Kunnen we daar niet iets aan doen?”, opperde iemand. Het is toch eigenlijk te gek dat er ruim twee jaar vooruit gepland wordt. Ja maar… wat zou je kunnen doen? En er klonk terecht ook veel begrip voor de erg lastige klus van preekvoorzieners om er altijd maar voor te zorgen – onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad – dat het rooster gevuld is.

Oorzaken

Er zijn allerlei oorzaken te noemen die hebben geleid tot het steeds verder vooruit afspraken maken. Uit het begin van mijn predikantswerk, eerste helft jaren ’90, herinner ik mij dat een rooster voor volgend jaar in veel gemeenten in september werd ingevuld, soms ook nog per kwartaal of half jaar in plaats van een heel jaar tegelijk. Gaandeweg schoof dit op en ik heb mezelf er jaren aan gehouden geen afspraken te maken voor Pasen. Maar je ontkomt er bijna niet aan toch ook eerder wat te noteren. En het is best lastig om nee te zeggen, zeker als je gemeenten goed gaat kennen…

Een van de oorzaken is dat er gaandeweg minder predikanten en andere bevoegde voorgangers zijn gekomen en het aantal ‘vierplekken’ oftewel kansels waar op zondagmorgen (laten we ons daarover vooral verheugen) het Woord bediend wordt nog altijd hoog is. Door een sterke toename van het aantal parttime predikanten is het aantal ‘gastbeurten’ dat ingevuld moet worden, hand over hand toegenomen. Meerdere vraagstukken met betrekking tot bevoegdheid om voor te gaan en de mogelijkheden die Ord. 5 van de kerkorde biedt, zijn hier aan de orde. Zeer geregeld bespreek ik met kerkenraden waar mogelijkheden, beperkingen en grenzen liggen.

Terugschroeven

Waar het nu in dit stukje van deze Nieuwsbrief om te doen is, is niet meer en minder dan de vraag nog eens opwerpen: zou het toch niet goed zijn met elkaar dit voortijdig invullen van de dienstenroosters wat terug te schroeven? Het is een verantwoordelijkheid van voorgangers, preekvoorzieners en kerkenraden tezamen. Niet door regelgeving (regels zijn er al genoeg), maar door gewoon zelf een heldere en misschien wel gedurfde grens te stellen. Heb het er wellicht ook nog eens over in de werkgemeenschappen. Overleg eens als kerkenraad en preekvoorziener. Zelf vind ik het ook een lastige. Maar het moet toch niet zo zijn dat er over enkele maanden in de zomer van 2023 al afspraken worden gemaakt voor kerst 2025? Ik ga zelf vanaf volgend jaar in elk geval weer terug naar Pasen als heldere grens in de tijd, waarna ik afspraken maak voor het daaropvolgende kalenderjaar. Met de woorden van Jacobus 4: 14 en 15 in gedachten.

En o ja, om heel praktisch af te sluiten, voor sommige preekvoorzieners inmiddels een geregeld gebruikt instrument, voor anderen nog onbekend, de digitale preekbeurtenzoeker. KLIK HIER

Namens het breed moderamen,
Ds. Arie van der Maas
classispredikant