Berto de Graaf overleden

GOES – Dominee L. A. (Lubertus Antonie) de Graaf is zaterdag 11 november 2017 overleden op 71-jarige leeftijd. Hij was reeds geruime tijd ziek. Berto de Graaf genoot vooral bekendheid als dovenpastor van Zuid-Nederland. De bevlogen en beminnelijke predikant was in die hoedanigheid actief sinds 1989 en ging ook na zijn emeritaat nog vele malen voor als dovenpastor. Daarnaast bekleedde hij een groot aantal andere functies, meestal als voorzitter.

Berto de Graaf (geboren 26 december 1945 in Losser) werd na zijn theologische studies aan de VU in Amsterdam op 21 oktober 1973 tot predikant bevestigd van de toenmalige Nederlandse Hervormde gemeente van Oudelande en Ellewoutsdijk. Vervolgens deed hij 8 augustus 1979 intrede in de kerk van Biezelinge. Daarna volgde zijn benoeming tot dovenpastor. Die functie bekleedde hij tot 2004 namens de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Vanaf genoemd jaar was dat namens de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de CGK.

Dominee De Graaf was heel actief aan het bestuurlijke front. Zo was hij voorzitter van de Provinciale Raad van Kerken Zeeland, voorzitter Commissie Bezwaren & Geschillen Zeeland (1990-1992), voorzitter van de Algemene Classicale Vergadering in Zeeland (2009-2012), voorzitter van het Classicaal Regionaal Overlegorgaan van de PKN in Zeeland (2013-2015) en visitator van het Regionaal College Visitatie Zeeland (2008-2015). De predikant was ook betrokken bij de provinciale werkgroepen ‘Ontmoeting over Drempels’ en ‘Kerk en Ramp’. Vanaf 2014 was hij regionaal coördinator van de PCOB, terwijl hij ook voorzitter is geweest van de Rotaryclub Goes.

De dankdienst voor het leven van Berto de Graaf wordt vrijdag 17 november gehouden in de Vredeskerk aan de Ds. W. H. van der Vegtlaan 2 in Goes (aanvang) 13.00 uur. Van 11.30-12.30 uur is daar gelegenheid om afscheid te nemen en te condoleren. Na de dienst volgt in besloten kring de crematieplechtigheid

Wim Staat