Bisdom biedt excuses aan, maar situatie verandert niet

door Margreeth Ernens

MIDDELBURG – Het bisdom Breda heeft excuses aangeboden aan de H. Maria Parochie Walcheren en de H. Pater Damiaan Parochie (het besturenoverleg ‘Boven de Schelde’). Er zal voortaan beter en vaker worden gecommuniceerd tussen ‘Boven de Schelde’ en vertegenwoordigers van het bisdom.  Er is echter nog geen oplossing voor het nijpende gebrek aan mensen om adequate pastorale zorg te kunnen bieden.

Dat is de uitkomst van het overleg in Middelburg, dat de partijen eind oktober 2018 hadden. Dit staat te lezen in de nieuwsbrief van de H. Maria Parochie Walcheren.

Het bisdom werd vertegenwoordigd door Paul Verbeek (bisschoppelijk vicaris) en Geerten Kok (bisschoppelijk gedelegeerde kerkopbouw). Kon ‘Boven de Schelde’ in 2013 nog beschikken over zes formatieplaatsen, in 2018 is dat geslonken tot minder dan drie. Er is verschillende keren gesproken met het bisdom over deze ongewenste situatie. De 360 vrijwilligers die binnen de H. Maria Parochie actief zijn, deden half oktober in een open brief aan de bisschop van Breda, mgr Jan Liesen, een dringende oproep om de situatie snel op te lossen. Tijdens het overleg in Middelburg heeft het bisdom excuses aangeboden dat de besturen pas op de hoogte werden gesteld een week voor het emeritaat van pastoor Paul de Maat en de benoeming van pastoor Fons van Hees. (Van Hees wordt nu ‘gedeeld’ door de H. Pater Damiaan Parochie en de H. Maria Parochie). Het wordt door beide partijen betreurd dat niet vooraf door het bisdom met de besturen is gesproken over deze kwesties. Voortaan zal beter worden gecommuniceerd over (het gebrek aan) kandidaten.

Het bisdom beaamt dat de beide parochies zeer kwetsbaar zijn geworden nu nog over slechts één priester kan worden beschikt. Momenteel zijn er in het bisdom geen andere priesters beschikbaar. Het bisdom verklaart dat kapelaan Jochem van Velthoven is benoemd in Zeeuws-Vlaanderen omdat daar de nood nog veel hoger is. De bisschop is intussen naarstig op zoek naar priesters van congregaties, die binnen het bisdom willen werken.

Zie ook Zeeuwen vragen bisschop om actie