Bisdom vernieuwt protocol kerksluiting

De in 2016 gesloten kerk van Sint Jansteen verandert in een bierbrouwerij

BREDA – Het Bisdom Breda heeft in december 2109 een nieuwe regeling gepubliceerd voor het sluiten en/of herbestemmen van kerken. Die is bestemd als leidraad voor parochiebesturen. Het ‘Protocol (her)bestemming kerkelijke gebouwen’ is een aangepaste  versie van de regeling uit 2013.

Bisschop J. W. M. (Jan) Liesen meldt dat de ervaringen van de afgelopen jaren leidden tot aanvullingen en verbeteringen. Behalve van het nieuwe protocol kunnen parochiebestuurders bij het herbestemmen van kerken ook gebruik maken van een stroomschema. Dat geeft het besluitvormingsproces weer in stappen.
Volgens monseigneur Liesen wordt bij het afstoten van kerken sinds enkele jaren steeds vaker een bidbook wordt gebruikt. Een bidbook is vergelijkbaar met een uitgebreide verkoopbrochure. Het bevat praktische, juridische en feitelijke informatie over het betreffende kerkgebouw. In principe bevatten het bidbook ook de mogelijke nieuwe bestemmingen.
Nieuw in het bidbook en in het herbestemmingsproces is het vaststellen van een waardebepaling van het betreffende gebouw. Dat gebeurt door het inzetten van een erkende taxateur. Volgens Liesen komt dit tegemoet aan de bepaling van het kerkelijk recht op grond waarvan een gebouw niet mag worden verkocht tegen een prijs die lager is dan de taxatie.
De bisschop geeft de lezer aan het eind van het voorwoord nog de volgende overwegingen mee: ,,Herbestemming van kerkelijk vastgoed is niet de eerste opdracht voor een parochie of voor een bisdom. Ons gaat het om de voortgang van ons geloof. We willen mensen uitnodigen om leerling en volgeling van Jezus Christus te worden en we willen bouwen aan vitale geloofsgemeenschappen. Daar hebben we voorzieningen – op maat – voor nodig. Goed beheer van onze gebouwen is daarop gericht. Als het nodig is moeten we voorzieningen die overcompleet geworden zijn een nieuwe functie geven – omwille van het gezond functioneren van de parochie. Ik hoop dat het aangepast protocol (her)bestemming kerkelijke gebouwen daaraan een bijdrage kan leveren.”

Klik hier voor protocol

Klik hier voor verhaal Zeeland is driestromenland qua kerksluitingen

Klik hier voor verhaal Kerktoren blijft silhouet Zeeland bepalen