Bisschop Jan Liesen installeert Thaddy de Deckere als pastoor

door Margreeth Ernens

Bisschop Liesen en de nieuwe pastoor Thaddy de Deckere.

GOES – Bisschop mgr Jan Liesen van Breda heeft zondagmorgen tijdens een indrukwekkende viering in de H. Maria Magdalenakerk in Goes pater Thaddy de Deckere MHM (64) geïnstalleerd als nieuwe pastoor van het samenwerkingsverband Boven de Schelde (de H. Maria Parochie Walcheren en de H. Pater Damiaanparochie).

In een volle kerk waren vele parochianen en genodigden (onder wie commissaris van de koning Han Polman en Delta-classispredikant Arie van der Maas van de Protestantse Kerk) er getuige van hoe pater De Deckere zijn nieuwe opdracht als pastoor ‘met heel zijn hart’ aanvaarde. Na de  hernieuwing van zijn wijdingsbeloften kreeg de nieuwe pastoor de tekenen en symbolen van het ambt overhandigd: het Evangelie, een kelk en een hostieschaal en een hart vanuit de gemeenschap.

Naast de lector las ook emeritus-pastoor Paul de Maat als opmaat tot de homilie van bisschop Liesen het evangelie (Levitius 13: 102 en 45-46, 1 Korintiers 10: 31-11, 1 en Marcus 1: 40-45). De bisschop preekte over de melaatse die bij Jezus kwam en Hem smeekte ‘Als Gij wilt, kun Gij mij reinigen’. Dat is een oproep tot verandering van leefstijl, legde de bisschop uit. Op die manier, uit liefde zoals Jezus deed, kun je en moet je missionair bezig zijn. ,,We staan voor de grote uitdaging om onze geloofsgemeenschappen om te vormen tot missionaire geloofsgemeenschappen.’’

Na de collecte werden alle aanwezigen genodigd tot de communie, maar, zoals werd aangegeven, ‘ook wie niet ter communie gaat, kan zich in de geest aansluiten bij deze bijzondere gebeurtenis die ons heeft samengebracht.’

Omdat pater Thaddy de Deckere deel uitmaakt van de Missionarissen van Mill Hill (MHM), sprak zijn regionaal overste pater Engelbertinck hem bemoedigend toe. Ook het voltallige pastoresteam Boven de Schelde, bestaande uit teamleider Geerten Kok en de pastoraal werkers Ria Mangnus en Alida van Veldhoven, was aanwezig op het priesterkoor. Vice-voorzitter van het parochiebestuur van de H. Maria Parochie, Ruud Louwes, overhandigde namens de beide parochies de nieuwe pastoor een reusachtig exemplaar van de Biblica, de atlas van de Bijbel, en een envelop met inhoud voor het ‘Grihini girls Project’ in India. Geerten Kok gaf De Deckere het boek van ds Aarnoud van der Deijl: ‘De toekomst van de kerk’

Na de viering kreeg een ieder de gelegenheid om de nieuwe pastoor te feliciteren met zijn installatie en bisschop Liesen te begroeten.

De speciale eucharistieviering, die ook werd gestreamd in India, de plek waar Thaddy de Deckere jarenlang als missionaris werkte, is terug te zien via Kerkdienstgemist.