Bisschop Paride Tarban inspireert

Paride Tarban (links) en kardinaal Peter Kodwo Appiah Turkson. Laatsgenoemde is 2016-heden Prefect van de pauselijke raad voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling

MIDDELBURG – De Roosevelt Foundation reikt op woensdag 16 mei de Four Freedom Awards uit. De Raad van Kerken Middelburg nodigt u uit bisschop Paride Taban te ontmoeten.  Hij ontvangt die dag de award voor ‘vrijheid van godsdienst’ voor zijn werk aan een vreedzame en rechtvaardige samenleving in Zuid-Soedan. De bisschop richtte Kuron Peace Village op, een  plek waar jongeren en leiders van rivaliserende gemeenschappen vreedzaam met elkaar leren samenleven.

Ontvangst 16 mei 2018 vanaf 19.30 uur in de Koorkerk.  Aanvang programma 20.00 uur. Het koor van University College Roosevelt verleent medewerking aan de bijeenkomst. Aan de uitgang wordt een collecte gehouden, waravan de opbrengst is bestemd voor Kuron Peace Village.

Engels is voertaal tijdens de bijeenkomst, maar er worden ook samenvattingen gegeven in de Nederlandse taal