Boek over kerk Kapelle alsnog ten doop gehouden

KAPELLE – Anderhalf jaar later dan gepland wordt op zaterdag 11 september 2021 in de Hervormde kerk van Kapelle het boek Als de stenen konden spreken’ gepresenteerd. Auteur is de regionaal bekende en befaamde kerkhistoricus Gerard Lepoeter.

Aanvankelijk was de presentatie voorzien op zaterdag 14 maart 2020, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. De Hervormde kerk van Kapelle is van grote betekenis voor de auteur. Zo ontving hij in 1930 in dit bedehuis de Heilige Doop. Bovendien publiceerde hij veel over de rijke geschiedenis van dit monumentale gebouwd. Het nieuwste werk van Lepoeter is een aanvulling op het in 1996 uitgegeven boek ‘De geheimen van de kerk van Kapelle onthuld’. De titel van het supplement slaat op de grafzerken in de kerk. Lepoeter gaat daar uitgebreid op in, evenals op de wandschilderingen en de apostelbeelden.  Ook bevat het nieuwe boek allerlei informatie over de uitgebreide restauratie in 2001-2003.

De presentatie vangt aan om 13.45 uur en is alleen toegankelijk voor genodigden. Na afloop van het officiële gedeelte is van 16.00-18.00 uur er gelegenheid om het boek in ontvangst te nemen. Het is voor geïnteresseerden gratis verkrijgbaar. De auteur stelt het op prijs wanneer mensen als alternatief een donatie doen aan de actie Duurzaam kerkgebouw van de kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Kapelle. Dat kan via IBAN  NL98 INGB0000626040 t.n.v Kerkvoogdij Hervormde Gemeente. Kapelle.
Klik hier om het programma te volgen via Kerkdienst Gemist

Programma presentatie
Orgelspel door Mark Christiaanse
Welkomstwoord door Fennie Lindenbergh-Lepoeter
Pianospel door Celine Lepoeter
Inleiding door dr. Huib Uil: De grafzerken in de kerk van Kapelle in een nieuw daglicht.
Orgelspel door Mark Christiaanse
Inleiding door dr. Hans van Herwijnen: De decoratieve gewelfschilderingen in de kerk van Kapelle nader beschouwd.
Pianospel door Celine Lepoeter
Dankwoord en aanbieding van het eerste exemplaar door  Gerard J. Lepoeter