Brand een regenboogkaars in uw kerk

GOES – Laat als geloofsgemeenschap zien dat u openstaat voor LHBTI-gelovigen. Door het branden van een regenboogkaars in de kerkdienst van 16 mei 2021 kan dat zichtbaar worden uitgestraald naar de buitenwereld.

Een dag later, 17 mei, is het Internationale Dag tegen Lesbo-,  Homo-, Bi-, Trans- en Interseksefobie. Wereldwijd wordt er op of rond die datum aandacht gevraagd voor – en actiegevoerd tegen – discriminatie en geweld op grond van seksuele oriëntatie, gender identiteit, expressie of sekse kenmerken.

Het Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB) vraagt de Zeeuwse kerken dan ook op 16 mei een regenboogkaars aan te steken. De kaarsen zijn gratis te verkrijgen en worden gemaakt door atelier De Kaarsenvriend. Dit atelier werkt met vrijwilligers, en de opbrengst gaat volledig naar de stichting Amecet, het opvangproject voor aidsweeskinderen van Els van Teijlingen in Soroti, Oeganda.

Naast de regenboogkaars biedt ADB Zeeland ook een begeleidende gebedstekst aan, geschreven door een betrokken voorganger.

Voor opgave om deel te nemen en meer informatie kan contact worden opgenomen met Leanne Gaalswijk, ADB-projectmedewerker en consulent discriminatiezaken, via l.gaalswijk@adbzeeland.nl

Het Anti Discriminatie Bureau Zeeland voert in samenwerking met de Regenbooggemeenten Goes en Middelburg het project ‘LHBTI Zeeland’ uit. Eén van de speerpunten waaraan in het kader van dit LHBTI-project wordt gewerkt is zichtbaarheid, informatievoorziening en deskundigheidsbevordering bij religieuze instellingen en geloofsgemeenschappen in de provincie