Brand Moria: Europa en Nederland moeten verantwoordelijkheid nemen

UTRECHT – Kerk in Actie is geschokt door de brand in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos, in de nacht van 8 op 9 september 2020. Moria is nagenoeg geheel verwoest en de ongeveer 13.000 migranten in het kamp zijn geëvacueerd. Scriba ds. René de Reuver zag met afschuw de beelden van de brand. ,,Opnieuw voltrekt zich een drama in kamp Moria. De situatie was al onverantwoord en onhoudbaar. De Europese Unie en Nederland moeten hun verantwoordelijkheid nemen.”

Beeld van de verwoestende brand in Moria.

De brand in kamp Moria op Lesbos toont aan dat het Europese beleid om op de Griekse eilanden hotspots te creëren voor de opvang van vluchtelingen, grote en ongewenste humanitaire gevolgen heeft. Reeds eerder heeft Kerk in Actie samen met andere humanitaire organisaties in Nederland gewezen op de slechte hygiënische en leefomstandigheden voor vluchtelingen in kamp Moria. De Reuver: ,,Griekenland kan de problemen niet zelf oplossen. De urgentie is groot: we moeten niet praten maar doen. Het gaat om het lot van duizenden mensen en hun waardigheid als schepsel van God!”

Jurjen de Groot, directeur Kerk in Actie, vult aan: ,,Kerk in Actie roept de Nederlandse regering op eindelijk werk te maken van Europese solidariteit en het opnemen van vluchtelingen uit Griekenland. De brand toont aan dat de Griekse overheid deze problemen niet alleen aankan en hulp van andere landen nodig is, niet alleen in Griekenland, maar ook door hervestiging van vluchtelingen, waarmee de Europese Commissie met 11 lidstaten reeds een begin heeft gemaakt.”

Ook roept Kerk in Actie de Nederlandse regering op om er bij de Griekse overheid op aan te dringen dat de vluchtelingen niet worden opgesloten in lockdown in Moria, maar toegang houden tot humanitaire hulp, scholing en winkels buiten het kamp.

,,Het is een afschuwelijke situatie bij het kamp,’ aldus Alice Kleinschmidt van Kerk in Actie partner Borderline op Lesbos. ,,Vrouwen en kinderen stonden in de kou, baby´s moesten overgeven vanwege de rook, mensen hebben helemaal niets meer.” (Lees meer)

Gebed voor Lesbos

Onze gedachten en gebeden zijn bij de vluchtelingen op Lesbos, speciaal de kinderen, die door de afschuwelijke brand van afgelopen nacht alles zijn kwijtgeraakt.

Trouwe Vader,

We bidden U voor de vluchtelingen op Lesbos, die opgeschrikt werden door een allesverwoestende brand in kamp Moria. 
Met 13.000 vluchtelingen woonden zij op een plek waar maar plaats was voor 2.500 vluchtelingen.
Ze zijn nu voor de zoveelste ramp in hun leven op de vlucht geslagen. 
Mede doordat er vorige week corona werd geconstateerd in kamp Moria, reageren burgers op Lesbos soms heftig op hen. 

Erbarm U Heer, over hen die alles verloren hebben en – zelfs in de meest schrijnende situatie – geconfronteerd worden met onmenselijkheid en boosheid van anderen. 
Wees bij deze vluchtelingen, verlaat hen niet. 

We bidden U voor hulpverleners, die in deze moeilijke situatie doen wat ze kunnen. 
Het leed is niet te overzien. 
Bescherm hen en zegen het werk dat zij doen, voor kinderen, zieken, zwangeren, ouderen. 
Help de organisaties die hard werken aan een noodoplossing, zodat de vluchtelingen niet lang onbeschermd en zonder eten en drinken hoeven te zijn.
Wees bij de hulpverleners, zegen hun werk.

We bidden voor degenen die namens overheden beslissingen moeten nemen over de situatie van deze vluchtelingen. 
Dat zij hun verantwoordelijkheid nemen voor de situatie tot nu toe, en voor wat nu en in de toekomst moet gebeuren. 
Dat inzicht en inkeer, barmhartigheid en humaniteit het winnen van politieke belangen en kortetermijn benaderingen. 
Dat zij zich gesteund voelen door betrokkenen in de samenleving, door kerken, door U. 

Dit bidden wij U, in Jezus’ naam. 

Amen

Steun vluchtelingenkinderen

Van 29 november t/m 5 december a.s. is er een landelijke huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie, waarmee we zoveel mogelijk geld willen inzamelen voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen. Ook collectant worden in uw wijk of dorp? Meld u aan via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.

kerkinactie.nl/vluchtelingenlesbos

bron: Protestantsekerk.nl