Breskens treedt toe tot Verbinding

V.l.n.r. A. van der Maas, L. Kamphuis en M. de Bruijne

SCHOONDIJKE – De Protestantse gemeenten De Verbinding (Schoondijke, Groede, Waterlandkerkje) en Breskens zijn zaterdag 6 januari 2018 officieel samengevoegd tot PG De Verbinding. De combinatie bestaat zodoende voortaan uit vier gemeenten uit de regio west Zeeuws-Vlaanderen en houdt diensten in die kernen.

De akte werd ondertekend tijdens een bijeenkomst in de Protestantse kerk van Schoondijke. Die werd bijgewoond door een flink aantal gemeenteleden uit alle vier de betrokken kernen.
Ondertekenaars van de Akte van samenvoeging waren dominee Arie van der Maas en Leen Kamphuis. Zij zijn respectievelijk preses en scriba van de classis Zeeuws Vlaanderen. De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van kandidaat notaris Mr. Martine de Bruijne van notariskantoor Verhaegen & Peijnenburg.

Na de ontvangst met koffie en gebak zong de cantorij met de aanwezigen enkele liederen voordat de Akte werd ondertekend. Daarna volgden toespraken, onder andere door Joke Steeneveld, voorzitter van de kerkenraad. De aanwezigen hieven vervolgens het glas op de toekomst van de samengevoegde gemeente als onderdeel van een informeel programma met muziek, spel, onderlinge ontmoeting en kennismaken en bezoek aan kraampjes met informatie uit de gemeente. Na een gezamenlijke maaltijd met ‘een samengevoegde soep’ en brood volgde nog een korte afsluiting.