Brochure ‘Kerk na corona’ biedt helpende hand

UTRECHT  – De coronapandemie heeft het kerkelijk leven flink overhoop gehaald. Kerkdiensten moesten plotseling online worden gevolgd, andere ontmoetingen en activiteiten werden stilgelegd. Langzaam aan kunnen we uitzien naar de tijd ná corona. In de nieuwe brochure ‘Kerk na corona – hef op uw hoofden’ worden handreikingen gegeven bij verschillende momenten van versoepelingen. U kunt de brochure downloaden onderaan dit bericht.

‘Eens komt de grote zomer waarin zich ‘t hart verblijdt’, zo klinkt een lied. Wat zal het fijn zijn om elkaar weer onbekommerd te kunnen ontmoeten en weer samen uit volle borst te zingen, elkaar te begroeten met een handdruk, samen weer gezellig koffie te drinken. Want dat hebben we gemist!

Voorbereiden

Naar aanleiding van vragen uit gemeenten over hoe men zich moet voorbereiden op de periode na de lockdown en het vraagstuk of en op welke manier de coronacrisis het kerk-zijn veranderd heeft, vroeg de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk een aantal mensen hierover na te denken. De brochure ‘Kerk na corona – hef op uw hoofden’ is hiervan het resultaat. “We hopen dat kerkenraden, gemeenten en classes de brochure gebruiken om zich voor te bereiden op de periode na de coronacrisis,” aldus de werkgroep.
Omdat er veel gebeurd is in het afgelopen jaar, en omdat mensen heel verschillend hebben gereageerd op de pandemie, willen we gemeenten en kerkenraden ondersteunen met materiaal om over een aantal thema’s het gesprek te voeren. Het ligt voor de hand het te hebben over wat de pandemie met mensen heeft gedaan, en hierbij de mensen te betrekken die hard hebben gewerkt om de kerk op een creatieve manier door te laten gaan – en die gaandeweg misschien wel moe zijn geworden,” aldus ds. Marco Luijk.

Gespreksvragen

De bijdragen zijn in drie rubrieken ingedeeld: ‘Kerk in opmaat’, ‘Kerk’ en ‘Kerk naar buiten’. Die indeling geeft een volgorde aan: vanaf de kerkenraadstafel en de huiskamertafel naar het kerkgebouw, en van het kerkgebouw de wereld in. Tussen de verschillende onderdelen vindt u theologische reflecties over de aanwezigheid van God, de voorzienigheid en het lijden. Na ieder hoofdstuk vindt u gespreksvragen om verder met elkaar te overleggen.

De werkgroep Lockfree die de brochure samenstelde, bestaat uit verschillende classispredikanten – onder wie onze eigen classispredikant Arie van der Maas – en beleidsmedewerkers van de dienstenorganisatie van de landelijke kerk. Aan de uitgave werd meegewerkt door verschillende (classis-)predikanten, geestelijk verzorgers, en projectleiders/managers, zodat veel onderwerpen deskundig werden behandeld.

Download hier de brochure Kerk na corona – hef op uw hoofden.