Archive | Oecumene

Oecumene in de Delta

Het leven en werk van De Protestantse Kerk en haar gemeenten staan in het teken van de roeping tot eenheid, getuigenis en dienst. Daar waar mogelijk wordt plaatselijk, regionaal en landelijk gezocht naar samenwerking met andere kerken en geloofsgemeenschappen. In Zeeland in het bijzonder via het verband van de Raad van Kerken Zeeland en op de Zuid-Hollandse eilanden in het Provinciaal Beraad van Kerken in Zuid-Holland. De Protestantse Kerk en haar gemeenten verrichten hun arbeid van getuigenis en dienst in respectvolle omgang met andere godsdiensten.

kaarsje

Laat je bijpraten en denk mee over de oecumene!

GOES – Iedereen die het streven naar kerkelijke eenheid een warm hart toedraagt is welkom op het Oecumenisch Beraad Zeeland op maandag 3 december van 11.00 – 14.00 in de Vredeskerk in Goes (adres Ds. W. H. van der Vegtplein 2, 4461 NG ). Centraal op deze bijeenkomst, die wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Zeeland, […]

Lees meer

E-flits oktober 2108

Koning noemt kerken in Troonrede De Koning stelde in de Troonrede een vraag die ook velen in de kerken bezighoudt: ‘Leven we in Nederland wel voldoende met elkaar en niet te veel naast elkaar?’ Raad van Kerken voorzitter Dirk Gudde meent dat met elkaar leven betekent, dat je omziet naar elkaar. Daarin ligt een taak […]

Lees meer
oecomene

E-flits september 2018

Nieuws Raad van Kerken Nederland September 2018 Afscheid Klaas van der Kamp Op 31 augustus verzamelden velen zich in de Gertrudiskapel in Utrecht voor het afscheid van Klaas van de Kamp. Dit afscheid vond plaats op zijn allerlaatste werkdag, en dat tekent de scheidend algemeen secretaris ten voeten uit. ‘Van der Kamp is dienstbaar, toegewijd […]

Lees meer