HENGSTDIJK – In de rooms-katholieke kerk van Hengstdijk wordt donderdag 16 mei weer een Tainzé-viering gehouden, aanvang 19.30 uur....

VlLISSINGEN - De Raad van Kerken Vlissingen houdt ook dit jaar op 4 mei een korte oe-cumenische herdenkingsdienst, aanvang 19.00 uur. ...

YERSEKE – De gezamenlijke kerken van Yerseke houden dinsdag 31 oktober een hervormingsavond in de hervormde dorpskerk in Yerseke. Iedereen is daarbij van harte welkom....