Archive | Oecumene

Oecumene in de Delta

Het leven en werk van De Protestantse Kerk en haar gemeenten staan in het teken van de roeping tot eenheid, getuigenis en dienst. Daar waar mogelijk wordt plaatselijk, regionaal en landelijk gezocht naar samenwerking met andere kerken en geloofsgemeenschappen. In Zeeland in het bijzonder via het verband van de Raad van Kerken Zeeland en op de Zuid-Hollandse eilanden in het Provinciaal Beraad van Kerken in Zuid-Holland. De Protestantse Kerk en haar gemeenten verrichten hun arbeid van getuigenis en dienst in respectvolle omgang met andere godsdiensten.

Ellewoutsdijk 't Kerkje

‘Tussen mossen en zwelmpjes’.

ELLEWOUTSDIJK – In ‘t Kerkje van Ellesdiek wordt zondag 19 mei weer een ‘oecumenische bieeênkomst’ gehouden in een Zeeuwse streektaal, ditmaal in het Zuid-Bevelands. (meer…)

Lees meer
rvkgoes3

Terugblikken en vooruitkijken in slotbijeenkomst Raad van Kerken Goes e.o.

door Jan Meeusen GOES – De Raad van Kerken Goes en omstreken is donderdagavond 28 maart voor het laatst bijeen geweest. De Raad wordt opgeheven omdat er al enkele jaren twijfels bestonden over het voortbestaan in de vastgelegde rechtsvorm. Ook de werkwijze en activiteiten van de Raad waren punt van discussie. De opkomst voor deze […]

Lees meer
oecumene

Raad van Kerken Goes heft zichzelf op

GOES – De Raad van Kerken Goes en omstreken heft zichzelf op. Dat gebeurt tijdens een slotbijeenkomst op donderdag 28 maart in De Goederenloods, (Albert Plesmanweg 23) in Goes. De avond krijgt een bijzonder karakter: wat officieels en wat minder officieels. (meer…)

Lees meer
taize hulst

Taizé-avondgebed in de Veertigdagentijd in Hengstdijk

HENGSTDIJK – Halverwege de voorbereidingstijd op Pasen staat de gelijkenis van de twee zonen uit het evangelie naar Lucas 15: 11-32 centraal tijdens het Taizé-avondgebed op donderdag 28 maart (19.30 uur) in de Catharinakerk in Hengstdijk. (meer…)

Lees meer
E-flits_afbeelding_3

E-flits Raad van Kerken maart 2019

Preekschets bij ‘De kerk, een veilige plek’ Ruim vier jaar geleden, op 10 december 2014, hebben meer dan vijfentwintig kerken de verklaring ‘de kerk, een veilige plek’ ondertekend. Deze verklaring onderstreept de noodzaak dat kerken blijven werken aan een veilige omgeving voor met name minderjarigen en andere kwetsbare personen. In 2019 maken deze kerken de […]

Lees meer
oecumene

E-flits Raad van Kerken februari 2019

De kerk een veilige plek Ruim vier jaar geleden, op 10 december 2014, hebben meer dan vijfentwintig kerken de verklaring ‘de kerk, een veilige plek’ ondertekend. Deze verklaring onderstreept de noodzaak dat kerken blijven werken aan een veilige omgeving voor met name minderjarigen en andere kwetsbare personen. Nu, in 2019, blijft deze verklaring onverminderd van […]

Lees meer
Ellewoutsdijk 't Kerkje

‘Zonder oôgtepunten gin uutzicht’

ELLEWOUTSDIJK – In ’t Kerkje van Ellesdiek wordt zondag 17 maart, de derde zondag van de maand, weer een ‘oecumenische bieeênkomst’ gehouden in de Zeeuwse streektaal. (meer…)

Lees meer