Archive | Oecumene

Oecumene in de Delta

Het leven en werk van De Protestantse Kerk en haar gemeenten staan in het teken van de roeping tot eenheid, getuigenis en dienst. Daar waar mogelijk wordt plaatselijk, regionaal en landelijk gezocht naar samenwerking met andere kerken en geloofsgemeenschappen. In Zeeland in het bijzonder via het verband van de Raad van Kerken Zeeland en op de Zuid-Hollandse eilanden in het Provinciaal Beraad van Kerken in Zuid-Holland. De Protestantse Kerk en haar gemeenten verrichten hun arbeid van getuigenis en dienst in respectvolle omgang met andere godsdiensten.

oecumene

E-flits Raad van Kerken december 2019

Afscheid van voorzitter Dirk Gudde Op 11 december zal de Raad van Kerken, in aansluiting op de plenaire vergadering, onder grote dank afscheid nemen van Dirk Gudde als voorzitter. Op de website van de Raad schrijft hij zelf bij zijn vertrek het volgende. Kerst in tijden van religieuze ongeletterdheid ‘Met kerst vieren we de geboorte […]

Lees meer
Ellesdiek

‘Meuge weze wie a je bin’

ELLEWOUTSDIJK – Zondag 19 januari is er weer een ‘oecumenische bieeênkomst’ in een Zeeuwse streektaal in ’t Kerkje van Ellesdiek. (meer…)

Lees meer
kerststal middelburg

Levende Kerststal met musical in Middelburg

MIDDELBURG – Voor het eerst wordt dit jaar een Levende Kerststal in ’t Hofje onder den toren in Middelburg neergezet. In ’t Hofje werken de Nieuwe Kerkgemeente en de Gasthuiskerk (en sinds kort de Kruiskerk) samen in naar buiten toe gerichte activiteiten. (meer…)

Lees meer
taizé hengstdijk

Taizé-dienst in Hengstdijk

HENGSTDIJK – Donderdag 12 december wordt in de H. Catharinakerk in Hengstdijk weer een (oecumenische) Taizé-avonddienst gehouden met als thema ‘Wat moeten we doen om goed te leven’. (meer…)

Lees meer
Het ETS MPO-figuurtje draagt al een blauw hesje.

GVC ‘blauwe hesjes’ groeit en traint

door Jan Meeusen GOES – De taskforce Geestelijke Verzorging bij Calamiteiten (GVC), de ‘blauwe hesjes’, groeit. Na de GVC-deelname aan de rampenoefening in een schoolgebouw in Goes op 25 mei jl. hebben zich drie nieuwe pastores aangemeld als kandidaat-lid om te worden opgeleid tot ‘psycho-sociaal medewerker bij calamiteiten‘. De GVC is een taskforce van de […]

Lees meer
oecumene

E-flits Raad van Kerken november 2019

Rome-Reformatieberaad over rechtvaardiging en heiliging Bij gelegenheid van Hervormingsdag en Allerheiligen publiceerde het Rome-Reformatieberaad van de Protestantse en Rooms-Katholieke Kerk een brochure voor persoonlijke reflectie en ter bevordering van het gesprek over leven en geloof in parochie en gemeente. Deze nieuwe tekst is de vrucht van een gezamenlijke studiedag over de thema’s rechtvaardiging en heiliging. […]

Lees meer
Ellewoutsdijk 't Kerkje

‘Oar je me nie?’

ELLEWOUTSDIJK – De maandelijkse ‘oecumenische bieeênkomst’  in ’t Kerkje van Ellesdiek van zondag 15 december heeft als thema ‘Oar je me nie?’ (meer…)

Lees meer
kerkbalans

Peiling Actie Kerkbalans: wat maakt uw kerk waardevol?

VLISSINGEN – Ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking is lid van een kerk. Zij vinden hun kerk belangrijk. Maar waarom? Dat wil Actie Kerkbalans nu onderzoeken met een landelijke peiling naar de waarde van de kerk. De peiling bestaat uit een aantal korte vragen en vraagt ongeveer tien minuten tijd. (meer…)

Lees meer
oecumene

E-flits Raad van Kerken oktober 2019

Presentatie Rapport Onderzoek Armoede in Nederland Op vrijdag 8 november 2019 presenteert het knooppunt Kerken en Armoede samen met de Raad het onderzoeksrapport ‘Armoede in Nederland 2019’. Dit rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek naar materiële en immateriële, individuele en collectieve hulpverlening die plaatselijke kerken verlenen aan mensen in Nederland die financieel in […]

Lees meer
Ellewoutsdijk 't Kerkje

’Wees toch wiesder!’

ELLEWOUTSDIJK – In ‘t Kerkje van Ellesdiek (Ellewoutsdijk) wordt zondag 17 november weer een ‘oecumenische bieeênkomst’ in een Zeeuwse streektaal gehouden. (meer…)

Lees meer