Interkerkelijke viering Wereldgebedsdag in Hulst

HULST – In het kader van de Wereldgebedsdag wordt vrijdag 1 maart een interkerkelijke viering gehouden in de kerk van de Protestantse gemeente Oosthoek aan de Houtmarkt in Hulst. Aanvang 19.30 uur.

Tijdens Wereldgebedsdag gaat jaarlijks het gebed de wereld rond. Dit jaar is het thema ‘Verdraag elkaar’. Op de wereldconferentie van 2017 in Brasilia werd Palestina gekozen als land voor 2024, een land dat juist nu in de actualiteit staat.

Het programmathema voor Wereldgebedsdag 2024 is gebaseerd op Efeziërs 4: 1-7, de brief die naar een geloofsgemeenschap werd gestuurd om dankbaarheid te uiten. Paulus dankte God voor de Efeziërs, die hun liefde en geloof leefden, en bad dat ze de drie waarheden mochten zien: de hoop waartoe God de discipelen heeft geroepen, de rijkdom van Gods glorieuze erfenis onder de heiligen, en de onmetelijke grootheid van Gods kracht.

De liturgie is opgesteld door vrouwen. Iedereen is van harte welkom deze dienst mee te vieren.