CCBB-lid Kees Struijk (80) overleden

NOORDGOUWE – Na een langdurig ziekbed is Cornelis Jan (Kees) Struijk uit Noordgouwe op 12 juni 2024 overleden. Kees Struijk werd 80 jaar. Struijk was een zeer gewaardeerd lid van het Classicale College voor Behandeling van Beheerszaken (CCBB) van de classis Delta.

Oud-CCBB-voorzitter Foort Groenleer leerde Struijk kennen toen hij ouderling-kerkrentmeester was van de hervormde gemeente Noordgouwe. Groenleer adviseerde de hervormde gemeente toen namens de PKN in de kwestie over de toren van de kerk van Noordgouwe.

In 2016 werd Struijk gevraagd om lid te worden van het Regionaal College Behandeling Beheerszaken Zeeland (RCBB) vanwege zijn expertise op financieel terrein. Dat hield onder meer in dat hij de financiële kant beoordeelde van de kerkelijke gemeenten die aangesloten zijn bij de PKN. Bij de vorming van de nieuwe classis Delta in 2018 ging hij als lid mee naar het nieuwe CCBB, waar hij zich opnieuw bezig hield met het beoordelen van een aantal gemeenten. ,,Wat opviel was zijn grote betrokkenheid bij de kleine gemeenten die problemen hadden met hun exploitatie’’, aldus Groenleer. Ook het beoordelen van solvabiliteit van gemeenten, waar een nieuwe predikant in een vacature moest worden beroepen, was een belangrijk onderdeel van zijn CCBB-werk.

Samen met Groenleer bezocht hij vele gemeenten die problemen hadden. Daar bleken zijn kennis van de kerkelijke structuren van grote waarde en hij kon gemeenten goed adviseren hoe het hoofd te bieden aan problemen. Hij hielp menig kerkelijk administrateur om de informatiestromen van gemeente naar CCBB te automatiseren, zodat hun verslaglegging voldeed aan de eisen voor de ANBI-status. Vooral de kleine gemeenten op Schouwen-Duiveland hadden bij zijn CCBB-werk zijn speciale aandacht.

Namens het CCBB Delta was Kees Struijk lid van het Generaal College voor Beheerszaken, eerst als secundus en vanaf april 2022 als lid. Dit college stelt de richtlijnen op waaraan de plaatselijke gemeenten moeten voldoen voor goed bestuur en op welke wijze de verslaglegging naar de classicale colleges moet gebeuren. Ook in dit landelijke college bleek zijn expertise van grote waarde. Eind 2023 legde hij zijn werkzaamheden voor dit college neer wegens gezondheidsproblemen.

Naast het werk voor het CCBB was Kees Struijk actief in de politiek en was hij jarenlang vicevoorzitter van het CDA Schouwen-Duiveland.

Voor zijn grote inzet voor medemens en samenleving werd hij in april 2024 koninklijk onderscheiden.

De dankdienst voor het leven van Kees Struijk is op dinsdag 18 juni om 13.15 uur in de Driekoningenkerk in Noordgouwe. Aansluitend is de begrafenis in besloten kring. Daarna is er gelegenheid tot condoleren en informeel samenzijn in het Dorpshuis van Noordgouwe.

foto PxHere