Column Christus dienen

bron: Flickr.com

Marga Haas schreef naar aanleiding van Matteüs 25:42-44 een column onder de titel ‘Christus dienen’.

De in Middelburg woonachtige theologe is geestelijk verzorger in het hospice in haar woonplaats.  Daarnaast geeft Marga cursussen over mystiek. Klik hier voor column