Column: zon en regen

Marga Haas schreef naar aanleiding van Matteüs 5:45 een column onder de titel ‘Zon en regen’. Deze handelt over God die de zon doet opgaan over bozen en goeden.

De in Middelburg woonachtige theologe is geestelijk verzorger in het hospice in haar woonplaats.  Daarnaast geeft ze cursussen over mystiek. Klik hier voor column