Compassie in je leven

KLOETINGE – Compassie, Barmhartigheid, liefde , mededogen, medemenselijkheid. Grote woorden voor dat wat we eigenlijk dagelijks in ons werk of vrijwilligerswerk of thuis in onze eigen omgeving in de praktijk brengen. Een beetje aandacht voor elkaar, of ook eens een moment stilstaan bij wat je zelf bezig houdt of raakt. Het lijkt ons mooi om ook eens samen stil te staan bij de ‘grote’ vragen zoals; “Waardoor worden we geïnspireerd” ,”Wat houdt ons gaande”?

Onder andere door het voorbeeld van de Beweging van de Barmhartigheid willen we ons ook hier in Zeeland laten inspireren door de verhalen van anderen, en die van onszelf, om daarna weer met goede moed verder te gaan met ons leven , misschien zelfs weer iets bewuster en met een ‘sprankel’ van inspiratie.

Wij willen dat doen door drie avonden te organiseren rondom het thema Compassie. Dit zullen interactieve bijeenkomsten zijn, d.w.z. we laten beelden zien en nodigen mensen uit iets te vertellen, tegelijkertijd vragen we van jou om je ook een beetje open te stellen, onze verhalen kunnen elkaar inspireren!

De eerste avond staat in het teken van ‘Zien’ en is op donderdag 11 januari 2018. Aan de hand van beelden die ons raken willen we uitwisselen wat ons raakt in het leven.

De tweede bijeenkomst staat in het teken van ‘Bewogen worden’ en is op 8 februari. In gesprek over en met verschillende geloofstradities zoeken we naar de overeenkomsten en de uitingen van Compassie.

De derde avond staat in het teken van ‘In Beweging komen’ en is op 8 maart. Hoe gaan we nu verder in ons eigen leven? Kunnen we misschien zelfs hiermee verder gaan, een soort beweging vormen?

De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

De avonden zijn los van elkaar te volgen. Dus voel je niet verplicht elke avond te komen. Ze sluiten wel mooi op elkaar aan, de bedoeling is ook om een iedere keer een kleine opdracht mee te geven voor de volgende keer.

U/jij bent van harte uitgenodigd! Iedereen is welkom. U kunt zich eventueel opgeven bij; Jdekoe@zeelandnet.nl telefoon; 06-46087309

Adres van het Geerteshuis is Jachthuisstraat 13 in Kloetinge.

Jacoline de Koe en Marieke van Gorsel.