Coronacrisis creëert creativiteit

door Willem Staat

THOLEN – De coronacrisis heeft nare gevolgen voor de kerk maar creëert ook veel creativiteit, vertelt dominee Peter Broere van de Gereformeerde Kerk van Tholen en Poortvliet. Dat geldt in het bijzonder voor de rol die gemeenteleden spelen bij de diensten die worden uitgezonden via Kerkdienst Gemist.

Dominee Broere zal een overdenking uitspreken tijdens de dienst die Omroep Zeeland vanuit de Katse Kerk uitzendt op 13 december, de derde adventszondag. Daaraan werkt ook Karin van den Broeke mee. Zij is predikant van Protestantse Gemeente de Ontmoeting Noord-Beveland. Hieronder de weergave van een gesprek met dominee Broere.

Hoe richten jullie de diensten in sinds het ontstaan van de coronacrisis?

Ds Peter Broere

,,Wij zijn vanaf 22 maart, dus vrijwel direct na het ingaan van de beperkende maatregelen, begonnen met beeld en geluid. Dat was een ontdekkingsreis, waarbij we eerst ook extern advies kregen”, vertelt de predikant. Mede dankzij de creativiteit binnen de eigen gelederen werden de uitzendingen spoedig niet alleen professioneel, maar ook veelzijdig. Dat blijkt uit een steekproef van de diensten in het menu op Kerkdienst Gemist.
Dominee Broere: ,,We maken gebruik van eigen opnames en liederen van Nederland zingt. De eigen opnames worden van tevoren opgenomen en dan tijdens de dienst vertoond. De leiding van de kindernevendienst vertelt het verhaal via een filmpje. We hebben ook diensten gehad met interactie. Daarin toonden we foto’s van kinderen die thuis bezig waren met hun verwerking. Tijdens twee jeugddiensten maakten we gebruik van de mentimeter. Daardoor konden jongeren vanaf thuis via hun mobieltje rechtstreeks reageren op wat er gebeurde. De onlinediensten worden bijzonder gewaardeerd.”

Hoe beleven u en uw gemeenteleden de beperkende maatregelen?

,,We missen uiteraard de onderlinge ontmoeting en de samenzang. Dat zijn nou net dingen waar onze gemeenten sterk in waren en zijn. We houden ons aan de adviezen van RIVM en PKN en laten dus maximaal dertig mensen toe in de diensten. Mensen die we moeten teleurstellen komen de volgende week als eersten in aanmerking. We zijn aan de voorzichtige kant, uit verantwoordelijkheid voor onze naaste, maar ook om als kerk het goede voorbeeld te geven. Er zijn meerdere initiatieven om mensen te bemoedigen uitgevoerd. Zo zijn er bij alle leden kaarten bezorgd en kleine attenties rondgebracht.”

Wat betekent de coronacrisis voor het pastoraat?

,,In het begin hebben de ouderlingen en ik veel gebeld met mensen van wie we vermoedden dat de impact groot kon zijn. We brachten ook kaarten en andere attenties rond. Gaandeweg hebben we het bezoeken van gemeenteleden weer opgepakt voor zover het verantwoord kan. In een huiskamer kun je bijna altijd wel op 1½ meter afstand zitten. Toch schrik je elke keer weer van verhalen van mensen die er meer dan anderen onder lijden: jongeren die stiller worden, ouderen die een poos niet bezocht konden worden en mensen in het ziekenhuis waar alleen één familielid op bezoek mocht komen.”

Wat zijn de gevolgen voor de kerk op middellange termijn?

,,Het is moeilijk om in de toekomst te kijken. We hebben de stap gezet om de diensten met beeld uit te zenden. Dat zal zo blijven want het betekent winst voor wie toch al niet meer naar de kerk kon. Het is ook een prachtig middel om mensen te bereiken voor wie de drempel van de kerk te hoog is om eroverheen te stappen. Aan de andere kant kan het voor wie niet op tijd uit bed kan komen verleidelijk zijn om niet naar de kerk te komen en thuis de dienst te volgen. Toch heb ik er vertrouwen in dat de meeste gemeenteleden de onderlinge ontmoeting en de samenzang zo missen dat we op termijn weer de oorspronkelijke bezoekersaantallen zullen bereiken. Mocht dat niet zo zijn dan zullen we daaraan werken.”

Brengt de crisis kerken dichter bij elkaar?

,,Er zijn zeker mooie dingen gebeurd. De eerste vier maanden hadden de Gereformeerde kerken van Oud-Vossemeer, Poortvliet en Tholen gezamenlijke uitzendingen. De ambtsdragers die elkaar ontmoetten in de consistorie waren enthousiast over de samenwerking. Bijzonder positief was de door het gemeentebestuur belegde ontmoeting met vertegenwoordigers van alle kerkelijke denominaties op het eiland Tholen. Je proeft dan dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Op dankdag luidden om 18.00 uur alle kerkklokken op Tholen. Dat was een steunbetuiging aan de mensen in de zorg en tegelijkertijd een teken van verootmoediging.”

Personalia

Peter Broere (21 december 1966) verbond zich op 24 oktober 1993 aan de Gereformeerde Kerk van Pesse en is sinds 6 september 1998 predikant van de Gereformeerde Kerken van Poortvliet en Tholen.