Dank je wel Delta voor een geweldige opbrengst voor Indonesië!

UTRECHT – Een filmpje zegt meer dan duizend woorden: een video met vele bedankjes vanuit Indonesië voor de steun aan het project Delta voor Indonesië gedurende de afgelopen drie jaar.

Van 1 januari 2020 tot en met 31 augustus 2023 hebben maar liefst 75 gemeenten in de classis Delta  zich ingezet voor drie projecten van Delta voor Indonesië. Samen werd bijna 473.000 euro ingezameld, een geweldig resultaat.

Dreamhouse

Kerk in Actie, de ZWO (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingssamenwerking)-commissie van de classis Delta en de partnerorganisaties in Indonesië bedanken alle vrijwilligers die zich voor de drie projecten hebben ingezet en natuurlijk ook de gulle gevers.

De projecten die werden gesteund waren:
1) Meer voedsel door duurzame landbouw en beter samenwerken op Java (Trukajaya)
2) Opvang voor straatkinderen op Java (Dreamhouse)
3) Sterke vrouwen opleiden op Papoea (P3W Papoea)

Vanaf 1 september 2023 zijn de gemeenten in de classis Delta gestart met het project ‘Delta voor Columbia’. KLIK HIER voor meer informatie over dit project. Doen jullie weer mee?

P3W Papoea

Trukajaya