Zak trapt dauw en viert

LEWEDORP – Het is een heel oud gebruik om op Hemelvaartsdag op blote voeten voor zonsopgang een wandeling te maken. Je voeten worden dan nat, vanwege de dauw, vandaar de naam dauwtrappen. In het westen van Noord-Brabant trok het plaatselijke muziekkorps voor het krieken van de dag door de straten, op weg naar een buurdorp waar dan de vroegmis werd bijgewoond.

In Lewedorp komt er op Hemelvaartsdag wat terug van die oude tradities. De oecumenische werkgroep van diverse kerkgemeenschappen in de Zak van Zuid-Beveland heeft voor donderdag 25 mei een dauwtraptocht op touw gezet. Om 8.30 uur wordt vertrokken bij de Protestantse kerk aan de Zandkreekstraat 31 in Lewedorp.

Na deze wandeling volgt vanaf 10.00 uur een oecumenische viering in de Heilige Eligiuskerk aan de Burgemeester Lewestraat 11 in Lewedorp. Voorgangers in die dienst zijn pastoor Harrie Buijssen en dominee Marto Wisse. Daarin wordt ook opgetreden door een gelegenheidskoor o.l.v.  Kees van der Wouw.

Het thema luidt: ,,Hemelvaart, vertrekken met een opdracht”. De opbrengst van de collecte is bestemd voor Voedselbank De Bevelanden.