De man van de cijfertjes: Wim de Putter

WE STELLEN STEEDS IEMAND UIT HET ‘CLASSICALE WERK’ AAN U VOOR. DEZE KEER: WIM DE PUTTER UIT HOEK, SECRETARIS FINANCIËLE COMMISSIE CLASSIS DELTA.

door Margreeth Ernens

HOEK – Het huishoudboekje van de classis Delta op orde houden, scherp blijven op inkomsten en uitgaven en reserves en fondsen goed blijven beheren, dat is de insteek van Wim de Putter uit Hoek. Hij is per 1 januari 2024 de nieuwe secretaris van de commissie financiën van de classis Delta, de opvolger van Ko Kloet uit Goes.

Wim de Putter,

Wim (60) is vrijgezel, geboren en getogen en nog steeds woonachtig in Hoek. Hij werkte 35 jaar op de afdeling Finance bij Cargill in binnen- en buitenland. In april 2023 zwaaide hij bij een reorganisatie af, want Cargill bracht de afdeling Finance onder in het buitenland. Wim besloot toen dat hij geen zin had om ergens anders opnieuw te beginnen. Het betekent dat hij nu veel meer tijd heeft om vrijwilligerswerk te doen. Dat doet hij al jarenlang voor de kerk in Hoek, waar hij ouderling-kerkrentmeester is en penningmeester van het college van kerkrentmeesters. Hij is dan ook om de zes weken ouderling van dienst. Daarnaast is hij penningmeester van de diaconie, maar in dat college heeft hij geen zitting. Voor beide colleges maakt hij de begrotingen en jaarrekeningen en via het LRP (Leden Registratiesysteem van de Protestantse kerk) volgt hij de toezeggingen en ontvangsten op voor actie Kerkbalans.

Cijfertjes en jaarrekeningen opmaken zitten hem dus zo ongeveer in het bloed. ,,Ja, die financiële dingen vind ik erg leuk om te doen, en tegenwoordig heb ik daar overdag alle tijd voor. Finance vind ik gewoon een mooi vak.’’

Tijd voor de classis

Classispredikant Arie van der Maas benaderde Wim afgelopen zomer voor deze vrijwilligersjob voor de classis. ,,We kennen elkaar al jaren. Toen Arie van der Maas in 1993 predikant in Hoek werd (zijn eerste gemeente) kwam hij met zijn gezin wonen in de pastorie tegenover mijn ouders. Wij waren gereformeerd en Arie diende de hervormde kerk. Later kwam het Samen op Wegproces en daarna de fusie tussen hervormd en gereformeerd.’’ Tijdens zijn tweede periode in Hoek bevestigde Arie van der Maas Wim als ouderling-kerkrentmeester. Wim vertelt dat hij altijd had gezegd, dat hij geen tijd had om werk voor de classis te doen. ,,Arie zal via via hebben gehoord dat ik weg ben bij Cargill en toen hij me over de financiële commissie belde, heb ik ja gezegd. Nu kan ik daar wél tijd in steken.’’

Inmiddels heeft Wim uitgebreid kennis gemaakt met de andere leden van de financiële commissie. ,,De goede sfeer in de commissie vind ik erg belangrijk. Van Ko Kloet heb ik veel uitleg gekregen, die heeft alles tiptop achtergelaten.’’

Voor de kerk van Hoek maakt hij de jaarrekeningen in FRIS, het Financieel Rapportage- en Informatie Systeem van de Protestantse Kerk in Nederland. Met deze applicatie kunnen colleges van kerkrentmeesters en diakenen online de begrotingen en jaarrekeningen indienen bij het CCBB – het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. ,,Dat FRIS werkt uitstekend voor kerken en diaconieën, het is echter helaas (nog) niet beschikbaar voor de elf classes. Dat is jammer, want het programma bespaart veel tijd. Hopelijk wordt FRIS uitgebreid zodat in de toekomst ook de begroting en jaarrekening van de classis Delta via FRIS kan.’’

Volgens Wim zijn sommige vrijwilligers afgehaakt met de introductie van FRIS. ,,Dat betekent dat veel kerken een duur kantoor (bv het KKA, het Kerkelijk Kantoor Administratie, een dienstverlenend bedrijf voor kerken) hebben ingehuurd. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.’’ Dat hij zelf de administratie wil gaan doen scheelt de classis zo’n 2800 euro per jaar, geld dat volgens Wim beter wordt gebruikt als het naar projecten gaat. ,,Zonder tussenkomst van het KKA worden ook de lijntjes wat korter en dat moet altijd het streven zijn” zegt hij lachend.

Dat veel vrijwilligers opzien tegen werken met FRIS en LRP begrijpt hij helemaal. ,,We zien vaak over het hoofd dat vrijwilligers niet als vanzelfsprekend alles in een keer kunnen. Ik kan best voorlichting geven over FRIS mocht dat nodig zijn. Dat systeem ken ik goed en ik kan er prima mee werken.’’

Muziek en andere hobby’s

Wim houdt zich zeker niet alleen met cijfertjes bezig, hij is tenorsaxofonist bij de harmonie van Hoek (en ook penningmeester) en speelt in een bandje.  ,,Maar ik ben vooral heel erg graag buiten, ga regelmatig fietsen en wandelen en ‘s zomers zwemmen in zee.’’