Dirigent Epjan Kwast onderscheiden met PKN-draaginsigne

VLISSINGEN – Dirigent Epjan Kwast uit Vlissingen is zondag 8 maart 2020 in de Sint Jacobskerk in Vlissingen onderscheiden met het PKN-draaginsigne in goud met briljant. De viering van het 50-jarig jubileum van de koorgroep Vlis-singers en daarmee ook het 50-jarig jubileum van Kwast als dirigent, kreeg daardoor extra glans. Dit draaginsigne onderstreept de waardering die de PG Vlissingen heeft voor zijn jarenlange inzet, niet alleen als dirigent, maar ook als voorzitter van de diaconie van deze gemeente.

Kerkenraadsvoorzitter Henk Zielstra (links) speldt Epjan Kwast het PKN-draaginsigne in goud met briljant op.

De 67-jarige Kwast richtte de koorgroep Vlis-singers 50 jaar geleden op toen hij nog maar 17 jaar oud was. Hij bleef het koor al die jaren leiden naast zijn werk als directeur/bestuurder in het onderwijs. De koorgroep heeft vaste begeleiding door een eigen combo. Het weekend van 7 en 8 maart stond voor de Vlis-singers in het teken van het jubileum: op zaterdag verzorgde de koorgroep in ‘thuishaven’ Sint Jacobskerk een jubileum-inloopconcert met medewerking van het Gospelkoor Glorify onder leiding van Elsa Bezuijen, en het orkest van De Zeeuwse Muzikanten onder leiding van Jetty Brakman. Zondagmorgen verleende de koorgroep muzikale medewerking aan een speciale kerkdienst in de Sint Jacobskerk, waarvoor eerder werd geoefend met tachtig man, onder wie vele oud-leden. De kerkdienst werd afgesloten met veel lovende woorden en de uitreiking van het draaginsigne aan dirigent Kwast door kerkenraadsvoorzitter Henk Zielstra. Daarna was er een lunch in het Arsenaal.

Ook de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer, afdeling Delta, (de VKB Delta verzorgt deze uitreikingen voor de PKN in de classis Delta), feliciteerde Epjan Kwast en stuurde een bloemetje als dank voor deze lange periode van inzet voor de PG Vlissingen.

Epjan Kwast kreeg in 2011 een koninklijk lintje: hij werd toen lid in de Orde van Oranje Nassau voor het oprichten van de Vlis-singers en 40 jaar koorleiderschap.

Interview Kerk in-Druk PG Vlissingen

De redactie van het kerkblad Kerk in-Druk van de Protestantse Gemeente Vlissingen stelde Epjan Kwast naar aanleiding van het 50-jarig koorjubileum enkele vragen:

Epjan, wat was en is jouw drijfveer al die jaren?

In 1970 heb ik het jongerenkoor opgericht. In Middelburg en sommige dorpen waren er al soortgelijke koren maar die kwamen niet snel naar Vlissingen. Daarbij wilden we op een andere, meer toegankelijke manier bezig zijn met ons geloof en uitdrukking geven aan onze maatschappelijke betrokkenheid. Zingen was daarbij niet ons enige doel, we wilden ook plezier met elkaar hebben want al die dingen samen geven energie. Een energie die ik nog altijd ervaar en die mij altijd heeft gestimuleerd om door te gaan.

In 50 jaar maak je veel mee, wat was voor jou de meest bijzondere ervaring?

In de beginjaren hebben we gezongen in een kerkdienst in het ziekenhuis hier in Vlissingen waar mijn vader toen ziekenhuispredikant was. Kort daarna is hij onverwacht overleden. Het enthousiasme van mijn vader over de inbreng van het koor in die dienst is een warme, waardevolle herinnering.

Daarnaast is er veel lief en ook leed wat wij als groep met elkaar deelden. Het met elkaar optrekken bij die gebeurtenissen is bijzonder. Ook met elkaar reizen naar, toen nog Oost-Berlijn of samen zingen in de Sint Pieter in Rome zijn onvergetelijke ervaringen.

Weet je hoeveel mensen er ooit lid zijn geweest van de koorgroep?

Ik weet dat niet precies, ik schat toch snel zo’n 400, enkele leden zijn meer dan 30 jaar lid geweest.

Hebben Annelies en jullie kinderen nooit gemopperd dat je op vrijdagavond  altijd naar de repetities van het koor was?

Alle drie zijn geruime tijd lid geweest van het koor, juist een heel plezierige tijd.

Is er een lied uit jullie repertoire dat jou na aan het hart ligt?

Ja, zeker, het lied ‘Blijf niet staren op wat vroeger was’. Wel een toepasselijke tekst bij een 50-jarig jubileum! Niet stilstaan in het verleden en weer opnieuw beginnen. (lied 809 uit het liedboek)

Is er een specifieke kerk of gemeente waar je je extra mee verbonden voelt?

We zijn ontstaan vanuit de Sint Jacobskerk, daar zingen we graag met het koor. Maar in veel gemeentes op Walcheren en de Bevelanden worden we altijd hartelijk ontvangen.

Hoe zie je de toekomst van het koor?

De samenstelling van het combo kan versterking gebruiken van een fluitist, een gitarist, een drummer en een reserve-pianist zodat we vrolijke noten kunnen blijven zingen.

Kun je met één kernwoord de betekenis van het koor omschrijven?

Twee woorden: Plezier en Saamhorigheid.