Doe mee aan de enquête over geloof en duurzaamheid

UTRECHT – Geloof en duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema in de kerk. De werkgroep ‘Eenvoudig Leven’, een netwerk van theologen en andere betrokkenen, heeft met inbreng van classispredikanten, een enquête opgesteld, om te peilen waar behoeften op dit thema liggen bij predikanten en kerkelijk werkers in de verschillende regio’s. Ook geïnteresseerde gemeenteleden kunnen de vragenlijst invullen natuurlijk.

De werkgroep is een netwerk van theologen en andere betrokkenen bij protestantse kerken die activiteiten organiseren die de betrokkenheid bij het onderwerp geloof en duurzaamheid stimuleren.

Resultaten enquête

De resultaten van deze enquête over Geloof en duurzaamheid worden gebruikt in nieuw aanbod vanuit de werkgroep. Per regio wordt vervolgens een studie(mid)dag gehouden door de werkgroep, gebaseerd op het resultaat dat de enquête in die regio heeft opgeleverd. De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk zal de resultaten ook meenemen in de verdere uitwerking van het duurzaamheidsbeleid.

Om alvast het een en ander te weten te komen over het onderwerp is er een aantal webinars van groenekerken.nl. Klik hier 

In 2021 heeft de werkgroep een bijbelstudieboekje voor gesprekskringen uitgebracht over de thema’s zorg voor de schepping, de klimaatcrisis, sociale gerechtigheid en eerlijke economie. In oktober 2021 was er over dit onderwerp een landelijke studiemiddag waaraan meer dan 80 predikanten deelnamen.