Dominee-advocaat Jos Wouters neemt afscheid van Haamstede

door Margreeth Ernens

HAAMSTEDE/MIDDELBURG – Eén van zijn twee toga’s zal vanaf eind januari een stuk minder worden gebruikt, want dominee-advocaat Jos Wouters uit Middelburg gaat met emeritaat. Hij neemt op 23 januari 2022 afscheid van zijn Hervormde gemeente in Haamstede, waar hij sinds 2012 in deeltijd predikant was.

Ds Jos Wouters

Meester, doctorandus en dominee Jos Wouters werd geboren op 12 november 1953 in Westkapelle. Hij studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en begon zijn loopbaan als ambtenaar/adviseur in onder meer milieuzaken bij de provincie Zeeland. In 1988 werd hij beëdigd als advocaat. In zijn woonplaats Middelburg leidt hij advocatenkantoor Wouters & Wouters, waar ook zijn zoon en dochter werken. Ds Wouters en zijn vrouw kregen vier kinderen en negen kleinkinderen. Hun 19-jarige dochter Deborah overleed in 1999 bij een verkeersongeval. Mevrouw Wouters overleed in maart 2021.

Haamstede

In 2000 besloot advocaat Wouters theologie te gaan studeren aan de Protestantse Theologische Universiteit van Utrecht. Na de predikantenopleiding dacht hij een poosje na over een verbinding met een gemeente. ,,Door Gods leiding kwam Haamstede op mijn weg,’’ zegt de predikant daarover. Hij werd in 2012 in het ambt bevestigd, waarna hij voor 40 procent ging werken in Haamstede. De Hervormde gemeente van Haamstede is een ‘vergrijzende’ gemeente van confessionele signatuur en telt ongeveer 470 leden.

,,De hoogtepunten waren voor mij de begeleiding van zieken en stervenden en de daaropvolgende begrafenisdiensten. Ook mocht ik meemaken dat mensen tot bekering zijn gekomen. Dat de Heere mij daarvoor heeft gebruikt vind ik een groot wonder. In de zondagse diensten heb ik als kader voor de prediking in alle eenvoud de lijn van de catechismus gevolgd. Ellende, verlossing en dankbaarheid zijn voor mij de basis van de prediking. Het belangrijkste voor mij was om het kruis en het verzoenend bloed  van de Heere Jezus in het midden van de prediking te laten schitteren. Ik heb relatief veel uit Openbaring gepreekt. Ik geef daarover ook Bijbelstudies (hopelijk ook nog de komende tijd in Haamstede en in andere gemeenten). Er is veel verwarring over dat Bijbelboek. Als we luisteren naar de zaligspreking in hoofdstuk 1,3 voor wie dat boek voorleest en wil horen en bewaren, dan zouden we ons, juist in de corona-tijd, moeten zetten aan de studie van dat boek. De tijd is kort en de Koning komt!’’

Niet goed begrepen

Er waren ook dieptepunten tijdens zijn predikantschap. ,,Ik ben soms niet goed begrepen in de oproep tot bekering. Ik ga er niet van uit dat elk kerkmens bekeerd en voor de eeuwigheid gereed is. In veel kerken wordt de Bijbelgetrouwe prediking helaas onder kritiek gesteld. Het, na twee jaar ziekte, overlijden van mijn vrouw in maart vorig jaar was een persoonlijk dieptepunt. Het gaf me niet meer de volle ruimte en energie om het pastoraat ter hand te nemen. En natuurlijk is de corona-tijd een dieptepunt. Ik zie dit niet als Gods straf, maar wel als zijn roepstem om te komen tot verootmoediging en schuldbelijdenis. Er zijn nu enkele kerken die zulke diensten houden. Hoewel ik Gods hart niet kan peilen, ga ik er van uit dat het verlangen van de Heere God niet in bijzondere mate uitgaat naar volle kerken, maar naar bidders die de schuld van ons land, volk en de kerk voor de troon van God brengen. In de Engelstalige confessionele wereld houdt men altijd een extra dienst op een werkdag. Daar gaat zegen van uit. Vaak kermen kerkmensen nu al over een kerkdienst die langer duurt dan één uurtje in de week.’’

Na zijn emeritaat zal hij nog wel in diensten voorgaan, ook in gemeenten van Gereformeerde Bondssignatuur. ,,Maar ik hoop ook voor verschillende kerken Bijbelstudies te houden. Die gaan over sterven, hemel, opstanding, hel, engelen, de tekenen van de eindtijd, Israël etc., dus meer onderwerpen die zich bezig houden met de eschatologie (de leer van de laatste dingen).’’

Predikant-advocaat

De combinatie predikant-advocaat komt zelden voor. In een interview verklaarde Jos Wouters eens ‘dat hij zich als advocaat aan de wet probeert te houden en als predikant aan de Bijbel’. Dat is soms controversieel, maar, zegt Jos Wouters, ,,Ik verdedig de dader, nooit de daad zelf. Dat zou absurd zijn. Ik moet mijn werk als advocaat goed doen, volgens ons rechterlijk systeem. Ik heb van gemeenteleden nooit kritiek gekregen als het gaat om de combinatie van mijn werkzaamheden.’’ Op zijn advocatenkantoor worden dan ook ethische discussies gevoerd over getuigen, leugenachtige verklaringen, ontslagzaken, zwart geld en zo meer. ,,Ik hoop voor liegen en bedriegen gespaard te blijven.’’

Zijn andere toga, die van de advocaat, zal voorlopig nog wél gebruikt worden. ,,Als mij nog tijd van leven is gegund, wil ik nog wel wat verder werken in de advocatuur. Maar als God een andere bedoeling met mijn leven heeft, dan zien we dat wel.’’

Kerkorganist

Aparte kerkelijke functies heeft hij niet bekleed, maar hij is al sinds zijn twaalfde een verdienstelijk kerkorganist. Zijn kantoor herbergt dan ook een kerkorgel.

Aan vakantie doet Jos Wouters niet, heeft hij nooit gedaan ook. ,,Ik vermoed dat ik er meer moe van word dan van werken. Mijn hobby is wel het orgel. Ik hoop ook nog wat in kerkdiensten te spelen. Ik speel voornamelijk Bach. Daar raak je nooit op uitgestudeerd. Mijn oude leermeester prof. Dr. Albert Clement heeft aangeboden mij weer wat lessen te geven. Ik had al vier jaar lang les van hem en heb veel geleerd over de interpretatie van de Bach-koralen. Daar zie ik naar uit.  Ik zal op mijn Facebook nog wat koralen posten.’’

Afscheid en welkom

In de dienst waarin afscheid wordt genomen van dominee Jos Wouters, wordt ds Willem van de Griend aan de gemeente verbonden als predikant voor structurele hulpdiensten. De dienst, die voor een deel wordt geleid door Delta-classispredikant ds Arie van der Maas, begint om 14.00 uur. Ook kerkenraadsvoorzitter de heer C.G.G. Hekman zal het woord voeren.

Lees ook: Afscheid en welkom in hervormd Haamstede