Dordrecht uitermate verheugd met komst ds Dick Steenks

WEMELDINGE – De Protestantse gemeenten Wemeldinge en Kattendijke worden weer vacant, want hun predikant ds Dick Steenks heeft het beroep aangenomen dat de PGDD (Protestantse Gemeente Dordrecht Dubbeldam) op hem heeft uitgebracht. Ds Steenks zal worden verbonden aan de Ontmoetingskerk van de wijkgemeente Sterrenburg. De Ontmoetingskerk was vacant sinds ds C.A. (Kees) Streefkerk in februari met emeritaat ging.

Ds Dick Steenks in de Maartenskerk van Wemeldinge.

De wereld blijkt klein te zijn, want ds Streefkerk stond vóór Dordrecht in Naaldwijk, de plaats waar Dick Steenks op 19 juni 1970 werd geboren.

Dick Steenks studeerde theologie in Utrecht en verbond zich in 2000 aan zijn eerste gemeente Oenkerk in Friesland. In 2008 ging hij als predikant aan de slag in Woudenberg. Wemeldinge werd in 2016 zijn derde standplaats, in 2017 kwam daar Kattendijke bij.

,,Ik had al een tijdlang het verlangen om stadspredikant te worden, ik werd al eens eerder benaderd door andere plaatsen, maar heb gewacht tot zich een mooie stad voordeed. Dat hoefde niet per se in Zuid-Holland te zijn, heel Nederland lag wat dat betreft open, maar het is wel leuk dat ik de omgeving redelijk ken natuurlijk’’, zegt de predikant over zijn keuze. Hij voegt eraan toe dat het vanzelfsprekend altijd moeilijk is een gemeenschap achter te laten. ,,Je bouwt daar warme, intense contacten op.’’

Aderlating

Voor de PG Wemeldinge betekent het vertrek van het gezin Steenks een flinke aderlating: Dicks vrouw Corinne is diaken in de gemeente, hun drie kinderen (16, 17 en 19) zijn enthousiaste leden van het beamteam. ,,Het is wel een grote overgang voor de kinderen, maar ze doen positief mee, al is dat natuurlijk niet helemaal van harte, want ook zij hebben hier in Wemeldinge hun eigen contacten.’’

Synode

Zaterdag 16 april overhandigde voorzitter Kees Abrahamse (links), in het bijzijn van de voltallige kerkenraad van de Ontmoetingskerk, de beroepingsbrief aan ds Dick Steenks. ,,Een feestelijk moment voor onze wijkgemeente”, aldus Abrahamse.

Ds Steenks is sinds 2019 voor de Ring De Bevelanden lid van de Classicale Vergadering van de classis Delta en van daaruit synodelid van de landelijke protestantse kerk. ,,Het is heel jammer dat ik nu uit de synode moet, daar zit ik pas een jaar in. Ik hoop dan ook dat er in Zuid-Holland een vacature voor de synode komt.’’ Over de classis Delta is hij lovend: ,,Deze classis fungeert uitstekend, maakt echt deel uit van de landelijke kerk. Al die vergaderingen horen er nu eenmaal bij. En de communicatie naar buiten toe door classispredikant Arie van der Maas is uitstekend, kijk maar naar de coronatijd.’’

Kerkenraadsvoorzitter Kees Abrahamse van de Ontmoetingskerk zegt dat zijn gemeente heel blij en verheugd is met de komst van ds Steenks. ,,Het kwam allemaal heel positief op ons over, zijn preken, zijn presentatie en het morgengebed. Iedereen ging mee, de hele gemeente koos per acclamatie voor hem.’’

Oranje

Abrahamse verwacht nog wel iets extra’s van ds Steenks: ,,Hij is secretaris van de (koepelorganisatie) Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (Oranjebond). Ik hoop op een mooie impuls voor Dordrecht natuurlijk.’’ Wat dat betreft: Ds Steenks mag nog zes jaar secretaris van de Oranjebond zijn (de zittingsperiode is 12 jaar). ,,Dat blijf ik doen, al is het soms wel veel werk. Maar veel van die – soms koninklijke – contacten zijn zo leuk, voor die ‘krenten in de pap’ doe je het’’, zegt de predikant lachend.

Ds Steenks neemt op zondag 17 juli 2022 in de morgendienst afscheid van de gemeente Wemeldinge.

Lees ook ons eerdere interview met Dick Steenks: We moeten doorgaan, zo gewoon mogelijk