Dorpskerk Oostkapelle wordt verbouwd

Interieur Doprskerk Oostkapelle

OOSTKAPELLE – Het Reformatorisch Dagblad pakte donderdag 26 oktober 2017 uit met een paginagroot verhaal over de renovatie van de Dorpskerk van Oostkapelle, geschreven door Jan Dirk van Scheyen. De journalist sprak over de verbouwing met kerkrentmeester Simon Lous. Het bedehuis wordt mede aangepakt om het nog beter geschikt te maken voor andere activiteiten dan erediensten.

Lous vertelt dat het godshuis ’s winters ongeveer 200 kerkgangers trekt. ’s Zomers kan dat aantal oplopen tot 350. Met diverse verenigingen in het dorp is gesproken over de wens om het gebouw om te vormen als ontmoetingsplaats voor alle inwoners. Diverse organisaties reageerden daar volgens Lous heel positief op. Zo zou Crescendo, de plaatselijke muziekvereniging, overwegen in het gebouw te repeteren.

Tijdens de verbouwing wordt vloer in de kerk overal op het zelfde niveau gebracht, hetgeen prettig is voor rolstoelgebruikers, terwijl er ook een toiletruimte bijkomt. Het karwei wordt deels door vrijwilligers uitgevoerd, terwijl ook een aannemer wordt ingezet. De klus  kost volgens een overzicht in het Reformatorisch Dagblad 356.000 euro. De gemeente Veere draagt 50.000 euro bij. Verder zijn er toezeggingen van de Maatschappij voor Welstand (25.000 euro), het Dynamo Fonds (2000 euro) en de Gravin van Bylandt Stichting (2000 euro) en wordt een legaat aangewend van 50.000 euro. De kerk steekt er zelf 127.000 euro in. Dit betekent dat er nog een gat is van 1000.000 euro. Dat wil de kerkgemeenschap opbrengen via acties.

Zionskerk Oostkapelle

De eerste kerk van Oostkapelle werd net als die van Westkapelle al in de elfde eeuw genoemd. Beide kerken waren gewijd aan Sint Willibrord. De 14e eeuwse toren van de huidige kerk diende in vroeger eeuwen als baken voor zeevarenden. De rest van de kerk werd in 1572. Het huidige schip dateert uit 1610.

De Protestantse gemeente van Oostkapelle beschikt ook nog over de Zionskerk aan de Duinweg. De gemeente wordt bediend door dominee F. Beukenhorst. Klik hier voor website kerkelijke gemeente.