Dr Maarten Klaassen vertrekt uit Arnemuiden

ARNEMUIDEN – Dr Maarten Klaassen, predikant van de Hervormde Gemeente Arnemuiden, treedt op 1 september 2022 in dienst bij de Stichting Bijbels Beraad Man/Vrouw. De stichting, die toerusting verzorgt aan kerken en christenen op het gebied van huwelijk en gezin, seksualiteit en thematiek van LHBT, bood hem deze nieuwe werkkring onlangs aan. Dr Klaassen zegt op de website van Hervormd Arnemuiden ‘zich te willen inzetten voor verdere uitbreiding van de werkzaamheden van de stichting op het gebied van voorlichting en toerusting rondom huwelijk en seksualiteit voor kerken en christenen in Nederland’.

Dr Maarten Klaassen.

Maarten Klaassen (25 februari 1981) werd geboren in Terneuzen en studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 2005 voltooide hij zijn doctoraal examen en in 2006 deed hij kerkelijk examen. In hetzelfde jaar werd hij als predikant bevestigd in de Hervormde Gemeente Hedel (Bommelerwaard). Daarna diende hij in Sliedrecht (2011). Sinds juli 2015 is hij als predikant verbonden aan de Hervormde Gemeente van Arnemuiden.

In 2013 promoveerde Klaassen in Amsterdam aan de Protestantse Theologische Universiteit op het proefschrift ‘In Christus rechtvaardig. Reformatorische perspectieven op rechtvaardiging en eenheid met Christus’.

Dr Klaassen is daarnaast lid van het hoofdbestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP).

Hij publiceerde verschillende boeken en schrijft regelmatig opiniërende artikelen in diverse bladen. Begin 2019 kwam hij in het nieuws omdat hij één van de initiatiefnemers is van de Nederlandse versie van de omstreden Nashvilleverklaring, waarin wordt aangegeven dat homoseksualiteit in strijd is met ‘Gods heilige bedoelingen’. De verklaring werd ondertekend door ongeveer 250 predikanten uit onder meer de PKN, de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeente in Nederland en de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Enkele maanden terug diende dr Klaassen een gravamen (bezwaar tegen de belijdenis) in bij de classis Delta. Het gravamen gaat om het bezwaar inzake het ruimte bieden aan de zegening van andere levensverbintenissen dan het huwelijk tussen man en vrouw. De Classicale Vergadering van de classis Delta verklaarde het gravamen niet ontvankelijk en stuurde de brief ter informatie door aan het moderamen van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland.

Dr Klaassen is gehuwd en heeft vijf kinderen. Na zijn indiensttreding bij de Stichting Bijbels Beraad M/V zal hij zijn preekbevoegdheid als predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland behouden.