Draaginsigne en warme woorden voor 40 jaar ambtswerk

NISSE – Mevrouw J.J. van Wuijckhuijse uit Nisse heeft zondag 8 maart 2020 het PKN-draaginsigne in goud gekregen voor 40 jaar ambtswerk in de Protestantse Gemeente Nisse.

De trio-dienst van de samenwerkende gemeenten Nisse-Hoedekenskerke-’s Heer Abtskerke kreeg een bijzonder en verrassend eind voor Jeannette van Wuijckhuijse. Bij aanvang bleken er veel gasten aanwezig te zijn, allemaal familie, vrienden en bekenden. Aan het eind van de dienst in Nisse maakten Dirk van der Slink, voorzitter van de kerkenraad, en Theo Platschorre, scriba van de PKN gemeente Hoedekenskerke, bekend dat Jeannette 40 jaar werkzaam is in de kerk, een mijlpaal die niet onopgemerkt mocht blijven. Momenteel vervult Jeannette het ambt van ouderling/scriba bij de Protestantse Gemeente in Nisse.

Dirk van der Slink speldde Jeannette het gouden draaginsigne van de PKN op voor 40 jaar ambtswerk in de kerk. De jubilaris werd daarna in het zonnetje gezet met bloemen en cadeaus en warm toegesproken door diverse sprekers, onder wie Dirk van der Slink en Thea Platschorre.

De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer, afdeling Delta, feliciteerde haar met een mooie bos bloemen.

(linksboven) Jubilaris Jeannette van Wuijckhuijse, geflankeerd door Dirk van der Slink en Thea Platschorre. foto’s Peter van Buuren