Dringend vrijwilligers nodig voor vakantieweek ouderen!

VLISSINGEN – De toekomst van de jaarlijkse Zeeuwse vakantieweek voor ouderen, die door hun leeftijd en/of een lichamelijke beperking niet meer zelfstandig op vakantie kunnen gaan, hangt aan een zijden draadje: er zijn niet genoeg organisatoren en vrijwilligers om alles in goede banen te leiden.

Hydepark Doorn.

Organisatoren Flip de Leeuw en Gert Stoutjesdijk hebben onlangs besloten met dit werk te stoppen. De Zeeuwse week wordt altijd gehouden in Hydepark in Doorn. Voor de vakantieweek 2023 moet één en ander al zijn geregeld voor 1 mei 2022. Een voorkeursweek in Hydepark afspreken is alleen verantwoord als vóór 25 april 2022 duidelijk is of er voldoende organisatoren en vrijwilligers zijn. In principe zijn er voor 44 gasten 26 begeleiders nodig. Op dit moment zijn er hooguit 22 begeleiders beschikbaar, maar nog geen organisatoren.

De Werkgroep Rooseveltweek doet dan ook een dringend beroep op iedereen om uit te zien naar ‘liefhebbers’ die dit werk willen doen. U bezorgt er ouderen een onvergetelijke week mee. De vakantieweek biedt de ouderen veel activiteiten als wandelen, fietsen, zingen, optredens en voordrachten. Er is ook veel aandacht voor de individuele gasten.

De gasten worden aangemeld via de verschillende PKN-diaconieën.

U kunt zich als vrijwilliger of organisator opgeven bij: J. (Ko) Kloet, secretaris van de financiële commissie classis Delta: kloetko@gmail.com

Wandelen in de bosrijke omgeving: gezelligheid alom tijdens de Zeeuwse vakantieweek voor ouderen,