Ds Baan nieuwe predikant Zoutelande

Ds Maria Baan

ZOUTELANDE – Ds Maria Baan uit Kerkdriel heeft het unanieme beroep aangenomen dat de Protestantse Gemeente Zoutelande op haar had uitgebracht. De kerkenraad van Zoutelande meldt op haar website dat zij blij is dat na het constructieve werk van de beroepingscommissie de beroepingsbrief op 20 november 2020 kon worden afgegeven.

Zondag 28 februari 2021 zal de intrededienst van ds Baan zijn. ,,We zien uit naar haar komst!’’, zo meldt de PG Zoutelande. Inmiddels is er een kennismakingsbijeenkomst met de gemeente geweest.

Ds M.J.G. Baan (geboren 25 dec 1965) verbond zich in 1995 aan haar eerste gemeente Midwolda/Finsterwolde (deeltijd). Daarna ging zij in 1998 met haar toenmalige man voor 5,5 jaar naar Nicaragua, waar zij als hervormd zendingspredikant voor Kerk in haar Geheel werkte als docent aan het Seminario Theologico Bautista in Managua. Het echtpaar kreeg in die periode drie kinderen. In 2003 ging ds Baan aan de slag als predikant in Breedevoort. In  2009 werd zij parttime predikant in Kerkdriel in de Bommelerwaard.

Maria Baan draagt de oecumene een warm hart toe. In Zoutelande vervult zij de vacante plaats die ontstond toen ds Gerrit Ruitenberg in september 2020 met emeritaat ging.