Ds Bertie Boersma verruilt Scharendijke voor Odijk

SCHARENDIJKE – Ds Bertie Boersma uit Scharendijke heeft het beroep aangenomen dat de Protestantse Gemeente Odijk op haar had uitgebracht. Daar zal zij de vacante plaats vervullen die eind 2019 ontstond toen ds K. F. (Kees) Visser met emeritaat ging.

Ds Bertie Boersma

Bertie Boersma, (13 april 1978) verbond zich op 18 oktober 2009 aan de protestantse gemeente van Scharendijke (70 procent). Het was haar eerste standplaats na haar studie in Utrecht. In Scharendijke was zij onder meer lid van de stuurgroep Ring Schouwen-Duiveland/Tholen, lid Moderamen en Kerkteam Scharendijke en enkele jaren voorzitter van de classicale ZWO-commissie (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingssamenwerking). Tijdens de Zeeuwse Inspiratiedag in 2018 gaf zij workshops Contextueel Bijbellezen voor Kerk in Actie.

Schouwen aan Zee

Scharendijke maakt deel uit van de Protestantse gemeenten Schouwen aan Zee, een samenwerkingsverband dat sinds april 2019 bestaat tussen Haamstede, Renesse, Burgh, Noordwelle en Scharendijke. ,,We zochten samenwerking, omdat onze kerken allemaal aanliepen tegen vergrijzing en moeite hadden om ambtsdragers te vinden. Deze tijd vraagt om meer samenwerking, we hebben elkaar hard nodig om de kerken in de dorpen te laten blijven bestaan’’, vertelde ds Boersma indertijd in een interview met De Faam.

Het bestuur van Schouwen aan Zee is centraal geregeld en elke kerk heeft zijn eigen kerkteam dat zich bezig kan houden met de plaatselijke gemeenschap., ,,Het gaat op deze manier terug naar de basis’’, legt ds Boersma uit. ,,De landelijke kerk heeft in de nota ‘Back to basics tot 2025’ gesteld dat er minder organisatie moet komen, niet te veel structuur en de kerk laten zijn zoals ze bedoeld is. De kerkdienst is de gelegenheid om God en elkaar te ontmoeten en de lofzang gaande te houden. Daarnaast willen de kerkleden naar elkaar omzien, zodat het geloof gestalte kan krijgen.’’

In januari 2019 vertelde ze in een interview dat ze het leukst aan haar vak vindt dat ze iets positiefs kan neerzetten en op die manier iets van het geloof kan meegeven. ,,Dat je het levensverhaal van mensen in een nieuw licht mag zetten, van God die met mensen op weg gaat en elk mens het beste gunt.”